Quảng Ngãi duyệt quy hoạch 1/500 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đảo Ngọc gần 4,000 tỷ đồng

Quảng Ngãi duyệt quy hoạch 1/500 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đảo Ngọc gần 4,000 tỷ đồng

Vào đầu tháng 3, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), đồng thời trình chủ trương đầu tư lên HĐND tỉnh.

Phối cảnh Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc)

Theo đó, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đàu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực lập quy hoạch của dự án có quy mô diện tích gần 163 ha, thuộc phương Trương Quang Trọng và xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. Quy mô đầu tư bao gồm cầu, đường kết nối khu vực với 2 đường Trường Sa, Hoàng Sa; kè và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2028.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3,800 tỷ đồng, nguồn vốn này đến từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách tỉnh. Trong đó, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ sử dụng 1,500 tỷ đồng.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 29/11/2022, Ban quản lý chịu trách nhiệm chủ trì, rà soát, rút ngắn tối đa thời gian thục hiện, đồng thời đảm bảo việc hoàn thành dự án để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 6/2024.

Hà Lễ

FILI