NAC đặt kết hoạch lãi 2023 đi lùi 35%, cổ tức tối đa 15%

NAC đặt kết hoạch lãi 2023 đi lùi 35%, cổ tức tối đa 15%

Mới đây, HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UPCoM: NAC) đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Theo đó, NAC đề ra mục tiêu giá trị sản xuất năm 2023 ở mức 275 tỷ đồng, thấp hơn 8% so với năm trước. Kế hoạch doanh thu và lãi trước thuế lần lượt là 208 tỷ đồng và 5.5 tỷ đồng, đi lùi so với kết quả năm 2022 lần lượt 20% và 35%.

Nguồn: NAC

Công ty nhận định “Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành bất động sản, do đó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực tư vấn xây dựng. Vướng mắc pháp lý là vướng mắc lớn nhất, gây nhiều khó khăn cho các dự án bất động sản dẫn đến việc nhiều dự án đang bị tạm ngưng”.

Dự kiến tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng đều tăng… dẫn đến chi phí của doanh nghiệp tăng theo. Ngoài ra, NAC cho biết khả năng tiếp cận vốn khi triển khai dự án cũng trở nên hạn chế hơn do việc kiểm soát chặt thị trường tín dụng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu.

“Vấn đề lãi suất tăng và thắt chặt tín dụng chắc chắn chưa thể tháo gỡ một cách nhanh chóng, vì vậy khó khăn đối với thị trường bất động sản nói chung và ngành tư vấn xây dựng nói riêng vẫn chưa chấm dứt.”, NAC cho biết thêm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến chia cổ tức năm 2023 ở mức từ 12-15%.

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu Công ty đạt 260.6 tỷ đồng, vượt gần 16% kế hoạch doanh thu. Lãi trước thuế 8.42 tỷ đồng, vượt 12.3% kế hoạch. Công ty dự kiến trích 64% trên 7.5 tỷ đồng lãi sau thuế (hơn 4.8 tỷ đồng) để chi cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 17%, cao hơn so với kế hoạch là 12-15%.

Nguồn: NAC

Kha Nguyễn

FILI