Lào Cai lên kế hoạch đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội trong năm 2023

Lào Cai lên kế hoạch đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội trong năm 2023

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, địa phương này dự kiến đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội trong năm 2023 với tổng diện tích đất sử dụng hơn 14 ha.

Khu nhà ở Lâm Viên, Lào Cai

Thông tin công bố cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh có một dự án nhà ở xã hội đang đầu tư tại thị xã Sa Pa (dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại khu dự phòng Tây Bắc, thị xã Sa Pa) với tổng diện tích đất là 2.53 ha, tổng diện tích sàn khoảng 51,994 m2, với 917 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 3,700 người.

Tỉnh đã thực hiện các vị trí, quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh gồm 20 vị trí với diện tích 84.05 ha; và đang triển khai các thủ tục chấp thuận chủ trương 3 dự án với tổng diện tích 6.9 ha, tổng diện tích sàn khoảng 219,182 m2, với 2,153 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 8,360 người.

Đối với đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đến 31/12/2020, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành hỗ trợ với tổng số hộ được hỗ trợ là 1,435 hộ, trong đó xây dựng mới 1,074 căn; sửa chức, cải tạo 361 căn. Tổng kinh phí đã hoàn thành giải ngân hơn 165 tỷ đồng.

Năm 2023, tỉnh Lào Cai dự kiến đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng khoảng 14.22 ha, cụ thể: nhà ở xã hội khu Lâm Viên, phường Nam Cường với tổng diện tích xây dựng 4.7 ha; nhà ở xã hội đường Điện Biên, phường Cốc Lếu, với tổng diện tích xây dựng 0.55 ha; nhà ở xã hội khu bờ Tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, với tổng diện tích xây dựng 1.65 ha; nhà ở xã hội tại khu dân cư giáp đường B6 kéo dài, phường Bắc Lệnh, với tổng diện tích xây dựng là 3.86 ha; nhà ở xã hội tại Khu đô thị Kim Thành, phường Duyên Hải, với tổng diện tích xây dựng là 3.46 ha.

Tính từ năm 2011 đến nay, tỉnh Lào Cai có 5 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành đưa vào sử dụng, với tổng diện tích đất là khoảng 6.59 ha, tổng diện tích sàn khoảng 57,740 m2 với 900 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 3,600 người.

Hà Lễ

FILI