Lãnh đạo KOS sang tay cổ phiếu cho công ty có liên quan

Lãnh đạo KOS sang tay cổ phiếu cho công ty có liên quan

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy báo cáo đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 10 triệu cp từ Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP KOSY (HOSE: KOS).

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT KOS và bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT KOS mỗi người chuyển nhượng 5 triệu cp KOS để góp vốn bằng cổ phiếu vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy.

Sau giao dịch, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy nắm 10 triệu cp KOS, chiếm 4.62% vốn tại đây. Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng giảm sở hữu KOS xuống còn lần lượt gần 87 triệu cp (tỷ lệ 40.02%) và gần 14 triệu cp (tỷ lệ 6.42%).

Về mối liên hệ, ông Nguyễn Việt Cường là Chủ tịch của 2 Công ty. Tương tự, bà Nguyễn Thị Hằng cũng là Phó Chủ tịch của 2 Công ty.

Ngoài ra, bà Hoàng Thị Yến, em dâu của Chủ tịch và Phó Chủ tịch KOS, báo cáo không mua được cổ phiếu nào trong tổng số 250,000 cp KOS đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Kết quả kinh doanh của KOS qua các năm

Về hoạt động kinh doanh, năm 2022, KOS đạt hơn 1,343 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm nhẹ 4%, còn gần 22 tỷ đồng, chủ yếu do gánh nặng chi phí lãi vay gần 99 tỷ đồng, gấp 3.82 lần năm trước.

Diễn biến giá cổ phiếu KOS trong hơn 1 năm qua

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KOS đang được giao dịch ở mức giá 38,300 đồng/cp, tăng gần 7% trong hơn 2 tháng qua.

Khang Di

FILI