Lãnh đạo GELEX xin từ nhiệm

Dịch vụ 

Lãnh đạo GELEX xin từ nhiệm

Theo thông tin vừa công bố, Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn GELEX có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) theo nguyện vọng cá nhân.  

Ông Nguyễn Hoa Cương, sinh năm 1961, là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Tập đoàn GELEX với nhiều năm gắn bó và cống hiến tại các đơn vị thuộc hệ thống. Ông đã nắm giữ nhiều chức vụ quản lý quan trọng của Tập đoàn như: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GELEX từ 07/2010 – 01/2018 và 9/2020 đến nay; Chủ tịch HĐQT CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) từ 2011 - 09/2016; Chủ tịch HĐQT Công ty Dây đồng Việt Nam (CFT) từ 2014 – 2016, Thành viên/Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH S.A.S.- CTAMAD từ 2007 đến nay…

Gắn bó với GELEX gần 13 năm, ông Cương đã có nhiều đóng góp cho Tập đoàn GELEX qua các giai đoạn phát triển quan trọng.

Chân dung hai lãnh đạo vừa xin từ nhiệm tại GELEX (Ảnh: website GELEX)

Bên cạnh đó, trong thông tin mới công bố, ông Nguyễn Trọng Tiếu – sinh năm 1959, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn GELEX cũng có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân.

Được biết, ông Tiếu cũng có hơn 12 năm làm việc tại GELEX và các đơn vị thành viên với nhiều vị trí quan trọng trong HĐQT và vị trí chủ chốt trong Ban điều hành.

Ông Tiếu là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn GELEX từ 08/2018 đến nay. Ông cũng đã đảm nhận nhiều chức vụ như Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty trong hệ thống GELEX.

Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoa Cương và ông Nguyễn Trọng Tiếu sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới của GELEX, diễn ra ngày 26/4/2023 để xem xét thông qua.

Theo nội dung tài liệu Đại hội, Tập đoàn GELEX sẽ không bầu bổ sung thành viên HĐQT mới để thay thế cho các thành viên từ nhiệm. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến điều chỉnh từ 07 thành viên còn 05 thành viên. 

FILI