Lãi sau thuế giảm gần 6 tỷ sau kiểm toán, D2D giải trình ra sao?

Lãi sau thuế giảm gần 6 tỷ sau kiểm toán, D2D giải trình ra sao?

Ngày 21/03, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) công bố văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 2022 trước và sau kiểm toán.

Trước kiểm toán, lãi trước và sau thuế của Công ty là 28.6 tỷ đồng và gần 23 tỷ đồng. Sau kiểm toán, lãi trước thuế mất gần 7.3 tỷ đồng xuống còn 21.3 tỷ đồng; lãi sau thuế giảm 5.8 tỷ đồng, còn 17.1 tỷ đồng.

Theo D2D, do Công ty thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đối với khoản đầu tư tài chính vào CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI 5.2 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm tương ứng 5.2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty điều chỉnh giảm doanh thu-giá vốn tương ứng của 6 căn shophouse tại dự án KDC Hữu Phước, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 4.5 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty điều chỉnh giảm chi phí tiền lương đã trích trong năm 2.5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu D2D biến động tăng - giảm đan xen từ đầu năm 2023. Kết phiên sáng 22/03, giá cổ phiếu D2D ở mức 23,000 đồng/cp, giảm 1.7% so với đầu năm. 

Giá cổ phiếu D2D từ đầu năm 2023

Kha Nguyễn

FILI