DTG đặt kế hoạch lãi sau thuế 2023 tăng 65%, người của Bamboo Capital vào HĐQT

DTG đặt kế hoạch lãi sau thuế 2023 tăng 65%, người của Bamboo Capital vào HĐQT

Năm 2023, CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG) lên kế hoạch lãi sau thuế 30 tỷ đồng, tăng 65%. Giai đoạn 2023-2027, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng bình quân 40% mỗi năm. Tới năm 2027, lãi sau thuế sẽ đạt 100 tỷ đồng.

Kênh OTC chiếm tỷ trọng lớn nhất

Ngày 17/03 vừa qua, DTG đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, nhiều nội dung liên quan tới hoạt động kinh doanh và nhân sự của Công ty đã được đại hội thảo luận và thông qua.

Năm 2023, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 360 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm trước; lãi sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 65%. Cổ tức năm 2023 dự kiến 10%.

Kênh OTC sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất (75%) trong cơ cấu doanh thu của Công ty, dự kiến thu về 270 tỷ đồng, tăng 24%. Kênh ETC dự kiến tăng trưởng doanh thu 109%, đạt 48 tỷ đồng. Trong khi đó, kênh bao tiêu đặt kế hoạch doanh thu 42 tỷ đồng, giảm 14%.

Kế hoạch năm 2023 của DTG
Kế hoạch cho các kênh phân phối của DTG
Nguồn: DTG

Theo kế hoạch, Công ty sẽ cải thiện biên lợi nhuận gộp bằng cách quản trị giá thành và đầu tư hệ thống phân phối thông qua mở rộng đội ngũ bán hàng, tăng cường chăm sóc và khuyến mại.

Công ty sẽ mở rộng độ phủ kênh OTC, đẩy mạnh vào các chuỗi nhà thuốc hiện đại. Vẫn duy trì kênh gia công, ETC để tăng sản lượng. Đồng thời, đầu tư xây dựng đội ngũ bán hàng cho Tesla Pharma tập trung vào mở mới điểm bán.

Về kế hoạch đầu tư, DTG dự kiến hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2023 để hoàn thành nâng cấp công suất nhà máy Betalactam và sửa sang cảnh quan, khuôn viên, đầu tư kho, máy móc thiết bị cho các nhà máy.

Nhà máy Betalactam của Công ty sẽ hoàn thành nâng cấp công suất nhanh nhất, tận dụng cơ hội gia tăng thị phần đối với các dòng sản phẩm chủ lực.

Nhà máy Nonbetalactam sẽ tập trung vào các sản phẩm có sản lượng lớn, không dàn trải, hướng đến mục tiêu sản lượng đạt 80% công suất vào quý 4/2023.

Nhà máy dược liệu đặt mục tiêu lấy siro ho làm sản phẩm dẫn dắt để từng bước tăng sản lượng đầu ra.

Đồng thời, Công ty đặt kế hoạch sẽ hoàn tất các hạng mục cho đợt tái xét GMP vào tháng 10/2023, đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm.

Lợi nhuận sau thuế tới năm 2027 đạt 100 tỷ đồng

Dự báo giai đoạn 2023-2027, DTG sẽ đạt tăng trưởng doanh thu bình quân 19%/năm. Tới năm 2027, doanh thu thuần sẽ đạt 700 tỷ đồng. Về mặt lợi nhuận, Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng bình quân 40%/năm, lợi nhuận sau thuế tới năm 2027 đạt 100 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2027 của DTG
Nguồn: DTG

Năm 2023, DTG sẽ thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:3 (1 cp nhận được 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua thêm 3 cp mới phát hành). Số lượng dự kiến phát hành thêm gần 22.36 triệu cp. Giá chào bán dự kiến 10,000 đồng/cp. Kế hoạch này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Tuy nhiên, quý 4/2022, thị trường vốn và thị trường tiền tệ có nhiều biến động bất thường mang nhiều yếu tố rủi ro, HĐQT DTG tìm kiếm thời điểm phù hợp để triển khai công tác tăng vốn mở rộng nhưng chưa thực hiện được.

Theo phương án chào bán được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, số tiền thu về dự kiến để đầu tư góp vốn bổ sung vào CTCP Dược Tesla (130 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (93.5 tỷ đồng).

DTG cũng dự kiến niêm yết cổ phiếu lên sàn HNX trong năm 2023.

Ông Nguyễn Hồ Nam từ nhiệm Chủ tịch, người của Bamboo Capital vào HĐQT

ĐHĐCĐ 2023 của DTG đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hồ Nam. Ông Nam đã có đơn từ nhiệm vào ngày 15/03 nhằm đáp ứng việc giữ vị trí thành viên HĐQT không quá 5 công ty theo quy định. Trong đơn từ nhiệm, ông Nam nêu rõ DTG là một thành viên chủ chốt trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital nên sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công ty với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG).

Theo báo cáo thường niên 2022, ông Nguyễn Hồ NamBCG đang sở hữu 45.87% vốn tại DTG.

Thay thế vị trí của ông Nam, ông Đặng Việt Anh - Phó Chủ tịch HĐQT đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Để bổ sung nhân sự, đại hội lần này đã bầu 2 nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Khánh trúng cử Thành viên HĐQT độc lập và ông Lê Thanh Tùng trúng cử Thành viên HĐQT.

Ông Khánh hiện đang là Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển CTCP Sữa Việt Nam, đồng thời là Thành viên HĐQT độc lập ở nhiều tổ chức khác như CTCP Sữa Driftwood, CTCP Chế biến Dừa Á Châu, CTCP Gilimex, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông Tùng đang giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐQT CTCP Tập đoàn Bamboo Capital, Thành viên Độc lập HĐQT CTCP BCG Energy và thành viên Ban kiểm soát CTCP Bảo hiểm AAA.

Theo đó, HĐQT Công ty hiện có 8 thành viên, 2 trong số đó là thành viên HĐQT độc lập.

Yến Chi

FILI