DPC đặt mục tiêu lỗ trước thuế 5.6 tỷ đồng năm 2023

DPC đặt mục tiêu lỗ trước thuế 5.6 tỷ đồng năm 2023

CTCP Nhựa Đà Nẵng (HNX: DPC) công bố tài liệu ĐHĐCĐ, dự kiến lỗ trước thuế 5.6 tỷ đồng trong năm 2023.

Cụ thể, năm 2023, DPC đặt mục tiêu doanh thu đạt 75 tỷ đồng và lỗ trước thuế 5.6 tỷ đồng, đồng thời không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của DPC năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022
Nguồn: DPC

DPC cũng lên kế hoạch sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2023-2027, với doanh thu tăng từ 75 tỷ đồng năm 2023 lên 129 tỷ đồng năm 2027. Trong đó, doanh thu từ bán hàng hóa và thành phẩm (sản phẩm bao bì, ống nước, phụ kiện) vẫn là trụ cột chính, ước đạt 63 tỷ đồng năm 2023 (chiếm 84% tổng doanh thu), và tăng lên 113 tỷ đồng năm 2027 (chiếm gần 88%), còn lại là doanh thu từ cho thuê kho.

Dự kiến đến năm 2024, DPC sẽ có lãi trước thuế 6 tỷ đồng và tiến lên 8 tỷ đồng năm 2027. Đến năm 2026-2027, DPC mới tiến hành chi trả cổ tức, mỗi năm 6%.

Kết quả kinh doanh 2022 của DPC kém lạc quan, doanh thu đạt 21.8 tỷ đồng, thấp hơn một nửa so với mức 49 tỷ đồng năm 2021 và chỉ đạt 30.3% kế hoạch. Lỗ trước thuế 15.6 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi 6 tỷ đồng.

Theo tài liệu, trong 7 tháng đầu năm 2022, mặc dù đã di dời đến cơ sở mới nhưng Công ty vẫn chưa đi vào hoạt động, đến tháng 8/2022 mới bắt đầu sản xuất kinh doanh, do đó làm sụt giảm doanh thu. Chưa kể, trong năm, DPC bị truy thu tiền thuế đất cho 2 khu đất số 353 và 371 Trần Cao Vân (P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) của các năm 2019, 2020, 2021 lên đến gần 14.7 tỷ đồng, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Kha Nguyễn

FILI