Vĩnh Hoàn: Lãi ròng quý 4 giảm 58% so với cùng kỳ

Vĩnh Hoàn: Lãi ròng quý 4 giảm 58% so với cùng kỳ

CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022 cho thấy lãi ròng năm 2022 tăng mạnh so với năm trước. Nhưng quý 4/2022, lãi ròng giảm đến 58% so với cùng kỳ.

Năm 2022, VHC đạt doanh thu thuần hơn 13.2 ngàn tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước. Biên lãi gộp đạt 22.5%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 459 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm trước, nhờ lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và lãi tiền gửi.

Nguồn: BCTC Công ty

Chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên gần 396 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm trước, hai khoản tác động lớn nhất là chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ.

Chưa kể, trích dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán gần 77 tỷ đồng cũng làm chi phí tài chính tăng mạnh. Tính đến ngày 31/12/2022, danh mục đầu tư chứng khoán của VHC bao gồm các cổ phiếu NLG, DXSKBC với giá trị hợp lý đang thấp hơn so với giá gốc. Đồng nghĩa, hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty đang bị lỗ trên sổ sách.

Nguồn: BCTC Công ty

Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt 23% và 40%, lên gần 423 tỷ đồng và hơn 298 tỷ đồng

Kết năm 2022, Vĩnh Hoàn lãi ròng gần 2 ngàn tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

Riêng quý 4/2022, doanh thu VHC gần 2.5 ngàn tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ, do sản lượng bán và sản lượng sản xuất giảm. Mặt khác, các chi phí khác trong kỳ tăng mạnh. Chi phí tài chính gấp 8 lần cùng kỳ, ở mức gần 137 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4/2022, dù Vĩnh Hoàn lãi ròng gần 190 tỷ đồng nhưng so với cùng kỳ, con số này thấp hơn đến 58%.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2022 và năm 2022 của Vĩnh Hoàn

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản VHC gần 11.6 ngàn tỷ đồng, tăng gần 33% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn ở mức 7.6 ngàn tỷ đồng, tăng gần 38%. Trong đó, khoản mục hàng tồn kho chiếm giá trị lớn nhất hơn 2.7 ngàn tỷ (chiếm 35.5%), tăng 51% so với đầu năm.

Nợ phải trả của VHC (chủ yếu nợ ngắn hạn) tăng 36% lên gần 3.9 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn 2.2 ngàn tỷ đồng, tăng gần 28%.

Kha Nguyễn

FILI