Viglacera vượt kế hoạch doanh thu tháng 1 nhờ Bất động sản KCN

Viglacera vượt kế hoạch doanh thu tháng 1 nhờ Bất động sản KCN

Mảng Bất động sản Khu công nghiệp (KCN) vẫn duy trì tốt và đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu tháng 1/2023 của Viglacera.

Toàn cảnh cuộc họp giao ban. Ảnh: VGC

Tại cuộc họp giao ban tháng 1/2023, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1. Lãi trước thuế hợp nhất của Tổng Công ty vượt 2% kế hoạch tháng, trong đó Công ty mẹ vượt 16% kế hoạch tháng và thực hiện 35% kế hoạch quý 1. 

Tương tự, doanh thu hợp nhất tháng 1 của Viglacera và Công ty mẹ lần lượt vượt 4% và 12% kế hoạch tháng. Lĩnh vực bất động sản, hoạt động cho thuê hạ tầng KCN vẫn duy trì tốt và đóng góp phần lớn vào kết quả chung của Tổng Công ty; ngược lại, lĩnh vực vật liệu xây dựng vẫn gặp khó khăn trong tháng 1/2023.

Theo kế hoạch năm 2023, lĩnh vực vật liệu xây dựng sẽ được Công ty tập trung phát triển và tối ưu hóa thị trường phía Nam, cải tổ quy trình quản trị và vận hành bộ máy hiệu quả tốt hơn, tiếp tục đầu tư các lĩnh vực kính, sen vòi….

Đối với mảng bất động sản, giai đoạn 2022-2023, Viglacera sẽ khảo sát và phát triển một số KCN mới tại các địa phương có vị trí thuận lợi. Định hướng đến năm 2025, Tổng Công ty sẽ nâng tổng số KCN mang thương hiệu Viglacera lên 20 với trên 10 KCN mới có tổng diện tích tăng thêm từ 2,000-3,000 ha để phát triển quỹ đất KCN.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần của Viglacera đạt hơn 14,594 tỷ đồng (tăng 30%); lãi trước thuế hơn 2,320 tỷ đồng (tăng 51%) và lãi ròng gần 1,747 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2021.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, VGC dự kiến đem về 15,000 tỷ đồng doanh thu và 1,700 tỷ đồng lãi trước thuế hợp nhất. Như vậy, Tổng Công ty đã vượt 36% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Kết quả kinh doanh của Viglacera trong 5 năm gần đây (Đvt: Tỷ đồng)

Thế Mạnh

FILI