VietABank: Nguồn thu chính 2022 sụt giảm, nợ có khả năng mất vốn chiếm 95% nợ xấu

VietABank: Nguồn thu chính 2022 sụt giảm, nợ có khả năng mất vốn chiếm 95% nợ xấu

Đa số mảng kinh doanh đều giảm so với năm trước, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) thu gần 1,164 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2022, tăng 39% nhờ cắt giảm mạnh dự phòng rủi ro 87%.

Trong năm 2022, nguồn thu chính (thu nhập lãi thuần) của VAB giảm 4% so với năm trước, chỉ còn 1,490 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng không đồng nhất. Hoạt động dịch vụ thu về khoản lãi gần 73 tỷ đồng, tăng 78% so với năm trước, do tăng dịch vụ thanh toán và dịch vụ ủy thác.

Lãi từ hoạt động khác tăng 43% lên mức 358 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía Ngân hàng, hoạt động xử lý nợ, bán tài sản cấn trừ nợ mang lại hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 5% (còn 9.7 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 24% (còn 42 tỷ đồng), hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 182 triệu đồng, trong khi năm trước lãi gần 64 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 7% còn 1,225 tỷ đồng. Tuy nhiên, VAB đã giảm mạnh dự phòng rủi ro 87%, chỉ còn trích hơn 61 tỷ đồng, do đó thu được gần 1,164 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 39% so với năm trước. Con số này cũng giúp VAB kịp hoàn thành mục tiêu 1,158 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm 2022.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của VAB. Đvt: Tỷ đồng

Quy mô tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2022 tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên mức 105,204 tỷ đồng. Tiền gửi tại NHNN giảm 41% (còn 1,374 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 15% (62,508 tỷ đồng). Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 4% lên mức 70,195 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của VAB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tổng nợ xấu tính đến ngày 31/12/2022 của VAB giảm nhẹ 7% so với đầu năm, chỉ còn 955 tỷ đồng. Tỷ trọng nợ có khả năng mất vốn chiếm đến 95% nợ xấu. Trong đó, dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn sang nợ nghi ngờ. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.89% đầu năm xuống còn 1.53%.

Hàn Đông

FILI