Vi phạm thuế, VC2 bị phạt và truy thu gần 16 tỷ đồng

Vi phạm thuế, VC2 bị phạt và truy thu gần 16 tỷ đồng

Cục Thuế TP Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (HNX: VC2) tổng số tiền hơn 15.7 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, VC2 đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính gồm:

Về thuế giá trị giá tăng (GTGT), Công ty chưa phân bổ doanh thu không chịu thuế cho từng hoạt động, kê khai bổ sung VAT đầu vào không đúng quy định, kê khai khấu trừ thuế GTGT hóa đơn của doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), VC2 hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh, giá vốn không tương ứng với doanh thu, trích lập dự phòng không đầy đủ hồ sơ theo quy định; hoạch toán lãi vay vượt mức khống chế 30% ebitda.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Công ty kê khai thiếu thuế TNCN từ tiền công đối với cá nhân thuê ngoài (hợp đồng khoán việc) chi trả từ 2 triệu đồng/lần, không thực hiện khấu trừ thuế TNCN.

Với các vi phạm trên, VC2 bị phạt hành chính hơn 3.1 tỷ đồng; đồng thời bị buộc khắc phục hậu quả số tiền thuế còn thiếu các năm 2019-2020, gồm hơn 845 triệu đồng thuế TNDN, gần 979 triệu đồng thuế GTGT và 7.6 tỷ đồng thuế TNCN. Ngoài ra, Công ty phải nộp hơn 3.2 tỷ đồng tiền thuế chậm nộp.

Tổng cộng, tiền phạt và tiền chậm nộp các loại thuế hơn 15.7 tỷ đồng.

VC2 tiền thân là Công ty Xây dựng Xuân Hòa, được thành lập năm 1970. Hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và kinh doanh bất động sản. VC2 chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 10/2003.

VC2 làm ăn ra sao?

Về kết quả kinh doanh, quý 4/2022, VC2 ghi nhận doanh thu thuần hơn 405 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng nhanh hơn khiến lãi gộp bị bào mòn 60%, còn gần 31 tỷ đồng; biên lãi gộp theo đó giảm mạnh từ 25.8% xuống 7.6%.

Hệ quả, lãi ròng chỉ gần 3 tỷ đồng so với mức gần 33 tỷ đồng cùng kỳ (giảm mạnh 91%), đây cũng là mức lãi ròng hàng quý thấp nhất kể từ quý 2/2021.

Lãi ròng quý 4 của VC2 giảm mạnh 91%

Lũy kế từ đầu năm, doanh thu thuần VC2 đạt gần 970 tỷ đồng, tăng 10% và lãi sau thuế hơn 38 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2021. Với kết quả này, Công ty chỉ thực hiện được 37% chỉ tiêu doanh thu (2,634 tỷ đồng) và 13% kế hoạch lãi sau thuế hơn 290 tỷ đồng.

Tính tới thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của VC2 gần 2,305 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu ngắn hạn 1,335 tỷ đồng (chiếm 58% tổng tài sản) và hàng tồn kho 319 tỷ đồng (14%).

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của VC2 hơn 1,605 tỷ đồng (tăng 4% so với đầu năm); tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn tăng 5%, lên hơn 660 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu gần 232 tỷ đồng. Vốn chủ hữu đạt gần 700 tỷ đồng.

Thế Mạnh

FILI