VDP sắp tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15%

VDP sắp tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15%

CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSEVDP) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/03/2023.

Theo đó, 15/03/2023 là ngày đăng ký cuối cùng cổ đông được nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện quyền là 15%/mệnh giá (1 cp được nhận 1,500 đồng). Thời gian thực hiện là 18/05/2023.

Với gần 17 triệu cp đang lưu hành, ước tính VDP cần chi hơn 25 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Hồi giữa tháng 12/2022, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 10%/mệnh giá, tương ứng số tiền chia cổ tức gần 17 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, VDP có lãi ròng quý 4/2022 hơn 20 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ được hoàn nhập chi phí bán hàng hơn 16 tỷ đồng.

Tổng kết năm 2022, VDP thu về gần 73 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 19% so với năm 2021, nhờ biên lãi gộp cải thiện từ 23.9% lên mức 25.5%.

So với kế hoạch đề ra cho năm 2022, Công ty đã vượt 12% mục tiêu doanh thu (956 tỷ đồng) và 12% mục tiêu lợi nhuận trước thuế (82 tỷ đồng).

Cuối năm 2022, tổng tài sản của VDP gần 1,119 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn, phải thu và hàng tồn kho.

Nợ phải trả chủ yếu là nợ vay ngắn hạn hơn 335 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu VDP trong hơn 2 năm

Hiện, giá cổ phiếu VDP đang nằm ở mức tham chiếu 35,500 đồng/cp (phiên 09/02), tăng 18% từ đáy 30,200 đồng/cp cuối tháng 10 năm ngoái.

Khang Di

FILI