Tuần từ 06-10/02: Cổ tức tiền mặt cao nhất 20%

Tuần từ 06-10/02: Cổ tức tiền mặt cao nhất 20%

Có 12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 06 - 10/02. Trong đó, tỷ lệ cao nhất là 20% (cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 2,000 đồng).

*Lịch sự kiện

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 06-10/02/2023

Tuần từ 06 - 10/02/2023, SFI và MH3 là hai doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt cao nhất với tỷ lệ 20%. Trong đó SFI (CTCP Đại lý Vận tải SAFI) sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2022, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/02, dự tính chi trả vào 08/03/2023. Trên thị trường, SFI có hơn 22 triệu cp đang lưu hành, nên dự tính cần chi khoảng 44.1 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này.

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2022 của SFI ghi nhận ông Nguyễn Hoàng Dũng – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Chủ tịch HĐQT đang là hai cổ đông lớn của SFI, với tỷ lệ sở hữu lần lượt 5.34% và 8.64%. Qua đó, ông Dũng và ông Hoàng Anh sẽ nhận được tương ứng 2.3 tỷ đồng và 3.8 tỷ đồng.

MH3 (CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long) sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2022, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/02, dự kiến chi trả vào 28/02/2023. Với 12 triệu cp đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 24 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông của MH3, hai cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên đang nắm giữ lần lượt 39.87% và 36.66% vốn. Như vậy, mỗi cổ đông này sẽ nhận được tương ứng hơn 19.1 tỷ đồng và gần 17.6 tỷ đồng qua đợt chi trả lần này.

Châu An

FILI