THI muốn mua lại trước hạn 120 tỷ đồng trái phiếu

THI muốn mua lại trước hạn 120 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 07/02, HĐQT CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, HOSE: THI) thông qua việc mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu THIH2126001, phát hành ngày 31/12/2021.

Theo đó, THI dự kiến mua lại trước hạn tối đa 1,200 trái phiếu đang lưu hành có mã THIH2126001, được phát hành ngày 31/12/2021, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 120 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại vào ngày 24/02/2023.

Lô trái phiếu THIH2126001 được phát hành ngày 31/12/2021 và dự kiến đáo hạn ngày 31/12/2026 với tổng mệnh giá 400 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ thanh toán lãi đầu tiên của trái phiếu là 7.5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu bao gồm 26.04% số lượng cổ phiếu CAV của CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) và cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) với số lượng cổ phiếu thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu không thấp hơn 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của doanh nghiệp.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được THI sử dụng tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị điện của tổ chức phát hành, nhưng không bao gồm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ, đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu và đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Trước đó, giữa tháng 1/2023, THI đã công bố thông tin về việc mua lại trước hạn 80 tỷ đồng của lô trái phiếu THIH2126001.

Nếu thương vụ được hoàn tất, khối lượng còn lại sau khi mua lại là 200 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết phiên 07/02, cổ phiếu THI dừng ở mức 24,000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu THI từ đầu năm 2023

Thế Mạnh

FILI