Ngoài tín dụng ngân hàng, chứng khoán, TPDN cũng cần khơi thông để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp

Ngoài tín dụng ngân hàng, chứng khoán, TPDN cũng cần khơi thông để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp

“Cùng với vốn tín dụng ngân hàng, các kênh khác như vốn chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cũng cần phải khơi thông để cùng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế”.

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM tại tọa đàm chủ đề “Nghị quyết 01 - đột phá hỗ trợ doanh nghiệp” được tổ chức chiều 06/02/2023.

Ông Nguyễn Đức Lệnh chia sẻ tại tọa đàm

Những năm gần đây, ngay trong tháng đầu năm, Chính phủ thường ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; Nghị quyết 02 về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, trong năm 2023, Nghị quyết 01 được ban hành ngày 06/01/2023 đã tích hợp nội dung của cả 2 nghị quyết.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, chia sẻ cùng với các kênh dẫn vốn khác, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã và đang giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường bất động sản trong nhiều năm qua.

Năm 2022, dư nợ tín dụng bất động sản chiếm khoảng 28% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM với mức tăng trưởng tín dụng khoảng 16% - cao hơn mức tăng trưởng chung của thành phố là 13.8%. Trong đó, cho vay tiêu dùng, cho vay mục tiêu tự sử dụng, cá nhân vay mua nhà… chiếm khoảng 70%. Ông Lệnh đánh giá chung, ngành ngân hàng vẫn giữ vai trò quan trọng đối với thị trường bất động sản. 

Trên cơ sở Nghị quyết 01 của Chính phủ và Chỉ thị 01 của NHNN về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, ông Lệnh chia sẻ NHNN chi nhánh TPHCM sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn: Bám sát định hướng chỉ thị của NHNN về các giải pháp, nhiệm vụ, thực hiện nghị quyết của Chính phủ, NHNN cũng giao cho NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố 25 nhóm nhiệm vụ cụ thể; đồng thời hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp nói chung và tạo ra bước đột phá.

Đồng thời, ngành ngân hàng tại TPHCM cũng sẽ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi 2% đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân… Các tổ chức tín dụng được chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 22 nhóm của NHNN giao, trong đó có bảo đảm khai thác và sử dụng vốn hiệu quả; kiểm soát cơ cấu huy động vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn; hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường bất động phát triển như định hướng.

Tuy vậy, cả tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đều phải tôn trọng kỷ luật, kỷ cương, doanh nghiệp bất động sản triển khai dự án hiệu quả, các dự án nhà ở xã hội, dự án xây dựng nhà ở cho thuê… Với những định hướng này và cùng với kinh nghiệm thực tiễn gói 30,000 tỷ đồng trong quá khứ kỳ vọng sẽ có sự đột phá trong thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Dù vậy, đối với tín dụng bất động sản là vốn trung dài hạn, còn bản chất của hoạt động ngân hàng thương mại là ngắn hạn đáp ứng vốn lưu động cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Do đó, với cơ cấu tín dụng như trên, ngành ngân hàng đã và đang nỗ lực, trong bối cảnh các kênh dẫn vốn khác đang gặp khó khăn. Vì vậy, cùng với vốn tín dụng ngân hàng, ông Lệnh cho rằng các kênh khác như vốn chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp cũng cần phải khơi thông để cùng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Hàn Đông

FILI