Lãi kỷ lục năm 2022, REE chốt quyền chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%

Lãi kỷ lục năm 2022, REE chốt quyền chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%

HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) thông báo 01/03 là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng bằng tiền và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 25%.

Cụ thể, REE sẽ chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 10% (sở hữu 1 cp được nhận 1,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/02. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 07/04/2023

Với hơn 355.4 triệu cp đang lưu hành, ước tính REE cần chi hơn 355.4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Song song đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 53.3 triệu cp để chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 15% (sở hữu 100 cp được nhận 15 cp mới). Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Thời gian thực hiện ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong quý 2/2023.

Cũng trong ngày 01/03, REE sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 31/03 tại TPHCM.

Về tình hình kinh doanh, REE kết thúc thúc năm 2022 với doanh thu tăng 87% lên hơn 9.3 ngàn tỷ đồng; lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt 3.5 ngàn tỷ đồng và gần 2.7 ngàn tỷ đồng, tăng 65% và 45% so với năm 2021. Đây cũng là mức lãi kỷ lục kể từ khi Công ty niêm yết trên sàn (năm 2000).

Lãi ròng của REE 

Kết quả trên giúp REE vượt 1% chỉ tiêu doanh thu 9,279 tỷ đồng và 70% kế hoạch lãi sau thuế 2,064 tỷ đồng được ĐHĐCĐ 2022 đề ra.

Riêng quý 4/2022, doanh thu thuần REE đạt 3,070 tỷ đồng, tăng 62%; lãi sau thuế 968 tỷ đồng, tăng 5%. Lãi ròng hơn 719 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Phiên 09/02, cổ phiếu REE giao dịch quanh mức 72,700 đồng/cp; vốn hóa tương ứng khoảng 26,000 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu REE từ đầu năm 2023 đến nay

Thế Mạnh

FILI