Chứng khoán phái sinh Ngày 08/02/2023: Tình hình đang chuyển biến xấu

Chứng khoán phái sinh Ngày 08/02/2023: Tình hình đang chuyển biến xấu

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 07/02/2023. Basis hợp đồng VN30F2302 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá trị -2.2 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 07/02/2023. VN30F2302 (F2302) giảm 2.14%, còn 1,067.3 điểm; VN30F2303 (F2303) giảm 2.36%, còn 1,062.3 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) giảm 2.03%, còn 1,055 điểm; hợp đồng VN30F2309 (F2309) giảm 1.97%, còn 1,050.1 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,069.5 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 07/02/2023, hợp đồng VN30F2302 hiện thế giằng co quanh tham chiếu từ đầu phiên, song lực bán tăng dần khiến hợp đồng dần chìm sâu về sắc đỏ. Phe Short tăng mạnh vị thế về phiên chiều khiến đà giảm càng nới rộng và F2302 chấp nhận đóng cửa với mức giảm 23.3 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2302

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2302 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá trị -2.2 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2302VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 2.41% và 2.27% so với phiên ngày 06/02/2023. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2302 giảm 2.13% với 278,669 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2303 còn 891 hợp đồng, giảm 45.6% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 07/02/2023 đạt 503 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 08/02/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 07/02/2023, VN30-Index giảm điểm trở lại và hình thành mẫu hình nến gần giống Black Closing Marubozu cho thấy bi quan của nhà đầu tư trở lại sau khi không giữ được đà hồi phục.

Chỉ số cắt xuống dưới đường Middle của dải Bollinger Bands nên xu hướng trong ngắn hạn trở nên khá bi quan.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tăng trên mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền đang sôi động trở lại.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 08/02/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2303, GB05F2306 và GB05F2309 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI