Agribank thoái toàn bộ vốn tại CMG, lãi gần 57%

Agribank thoái toàn bộ vốn tại CMG, lãi gần 57%

Tính đến ngày 07/02/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ hơn 4 triệu cp tại CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG). Mức giá chào bán bình quân cho số cổ phiếu trên là 60,616 đồng/cp, ước tính thu về 244.65 tỷ đồng trên 156 tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu, lãi gần 57%.

Agribank thoái vốn tại CMG theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về phương án sắp xếp lại các công ty con và khoản đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác.

Diễn biến thương vụ thoái vốn tại CMG của Agribank
Người viết tổng hợp

Theo BCTC kiểm toán năm 2020 của CMG (kết thúc ngày 31/03/2021), Agribank nắm gần 3.78 triệu cp CMG (tỷ lệ 3.78%). Người đại diện quản lý phần vốn này của Agribank là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó trưởng Ban Đầu tư tại Agribank.

Gần đây, trong đợt chào bán từ ngày 25/08-23/09/2022, Agribank đã chuyển nhượng được hơn 2.9 triệu cp (tỷ lệ 2.67%), còn 30 cp chưa chuyển nhượng được do quy định được phép giao dịch chứng khoán lô lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 12/09/2022. Sau khi nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng, tổng số cổ phiếu Agribank còn nắm là 40 cp. Số cổ phiếu này đã được bán nốt trong phiên 07/02/2023.

Kha Nguyễn

FILI