Vietcombank: Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua kế hoạch tăng vốn

Vietcombank: Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua kế hoạch tăng vốn

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) vừa có thông báo bổ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Tùng, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành, được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Tùng được bổ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2018-2023 và thời hạn Tổng Giám đốc trong 5 năm kể từ ngày 30/01/2023.

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) giới thiệu và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành được ĐHĐCĐ bầu bổ sung là Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023

ĐHĐCĐ bất thường 2023 của Vietcombank được tổ chức ngày 30/01 ngoài việc bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

* Vietcombank dự kiến tăng vốn điều lệ tối đa lên 75,000 tỷ đồng 

* Vietcombank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bổ sung thành viên HĐQT, kéo dài phương án tăng vốn

Hàn Đông

FILI