SAB vượt đỉnh, lãi sau thuế 2022 gần 5,500 tỷ đồng

SAB vượt đỉnh, lãi sau thuế 2022 gần 5,500 tỷ đồng

Kết thúc năm 2022, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE: SAB) ghi nhận lãi sau thuế gần 5.5 ngàn tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2021 và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Công ty.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2022 của SAB
(Đvt: Tỷ đồng)

Riêng quý 4, doanh thu thuần của SAB tăng 11% so với cùng kỳ, đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp đạt 2,814 tỷ đồng, tăng 13%.

Kỳ này, doanh thu tài chính tăng 24% lên 324 tỷ đồng. Chi phí tài chính cao gấp 3 lần cùng kỳ, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh 70%, chủ yếu do chi phí quảng cáo tiếp thị khuyến mãi cho quý bán hàng trước Tết.

Hệ quả, lãi ròng quý 4 giảm 21% so với cùng kỳ, còn 1,043 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu SAB gần 35 ngàn tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021; lãi sau thuế gần 5.5 ngàn tỷ đồng, tăng 40%, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty.

Lợi nhuận sau thuế của SAB
(Đvt: Tỷ đồng)
Nguồn: VietstockFinance

Lý giải mức lợi nhuận ấn tượng năm 2022, SAB cho biết Công ty có nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng, tiếp thị giúp thúc đẩy doanh số cho các nhãn hàng. Đồng thời, Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giúp giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào cao hơn.

Năm 2022, Sabeco đặt mục tiêu đạt 34,791 tỷ đồng doanh thu thuần và 4,581 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SAB là 34,465 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Chiếm chủ yếu là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 19,411 tỷ đồng (tăng 14%); hàng tồn kho hơn 2,193 tỷ đồng (tăng 31%); các khoản phải thu ngắn hạn 897 tỷ đồng (tăng 92%); trong đó trích lập 295 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả hơn 9,874 tỷ đồng, tăng hơn 25%, chiếm phần lớn là nợ phải trả người bán ngắn hạn (hơn 2.766 tỷ đồng); cổ tức phải trả (hơn 2,293 tỷ đồng).

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu hơn 24,590 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm hơn phân nửa, đạt gần 15,565 tỷ đồng.

Thế Mạnh

FILI