Lợi nhuận quý 4 của Chứng khoán KIS giảm sâu

Lợi nhuận quý 4 của Chứng khoán KIS giảm sâu

BCTC quý 4/2022 cho thấy doanh thu hoạt động CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) tăng mạnh nhưng lợi nhuận lại giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận cả năm 2022 thấp hơn nhiều so với năm 2021.

Cụ thể, doanh thu hoạt động quý 4 tăng mạnh nhờ 2 khoản: Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 554 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ; lãi từ các công cụ phái sinh đạt 227.6 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ.

Mức tăng từ 2 khoản trên đã phần nào bù đắp cho sự sụt giảm mạnh từ lãi cho vay và phải thu (giảm 29%) cùng với nghiệp vụ môi giới (giảm 49%), đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận Công ty giảm sâu trong quý 4/2022.

Mặt khác, phần lỗ do chênh lệch tỷ giá thanh toán và đánh giá cuối kỳ khoản vay có gốc ngoại tệ (115 tỷ đồng) đã đẩy chi phí tài chính tăng đến 1,336%. Riêng chi phí tài chính đã chiếm 72% phần lãi gộp từ hoạt động kinh doanh. Do đó, lợi nhuận quý 4/2022 chỉ đạt gần 21 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận gộp từ các hoạt động kinh doanh gần 530 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ, do lỗ lớn hơn từ FVTPL (gần 1.6 tỷ đồng) cũng như phải trích lập dự phòng nhiều hơn đến 209 triệu đồng. Năm 2021, Công ty chỉ lỗ gần 1.3 tỷ đồng từ FVTPL và trích lập 109 triệu đồng dự phòng.

Chi phí tài chính cả năm 2022 ghi nhận 184 tỷ đồng, năm trước gần 35 tỷ đồng. Áp lực về chi phí tài chính tăng cao tiếp tục gây ảnh hưởng lên lợi nhuận của KIS. Lãi sau thuế năm 2022 đạt 145 tỷ đồng, giảm sâu 74% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh Chứng khoán KIS năm 2022
Đvt: Tỷ đồng

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản Công ty đạt gần 8.8 ngàn tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Giá trị tài sản FVTPL đạt 647 tỷ đồng, giảm đến 50% so với đầu năm. Trong đó, phần giá trị các tài sản là cổ phiếu niêm yết giảm đến 60% còn hơn 417 tỷ đồng; các khoản trái phiếu doanh nghiệp không còn ghi nhận, trong khi đầu kỳ gần 31 tỷ đồng.

Các khoản cho vay margin và ứng trước tiền bán giảm từ 7.6 ngàn tỷ xuống còn 4.9 ngàn tỷ, tương đương giảm 35%.

Các khoản nợ phải trả ở mức 3.9 ngàn tỷ, với 100% là nợ ngắn hạn, trong đó đa phần là các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại cũng như các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Cơ cấu tài chính Chứng khoán KIS
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Kha Nguyễn

FILI