Lãi ròng quý 4/2022 của Chứng khoán Everest giảm mạnh

Lãi ròng quý 4/2022 của Chứng khoán Everest giảm mạnh

BCTC quý 4/2022 cho thấy lợi nhuận sau thuế của CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Tình hình kinh doanh cả năm 2022 cũng không khả quan hơn.

Theo đó, doanh thu từ tất cả các hoạt động trong quý 4/2022 đều giảm đáng kể so với cùng kỳ. Bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL, chiếm 85% doanh thu hoạt động) giảm 39% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 142.7 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán (8.8 tỷ đồng) và hoạt động cho vay (14.6 tỷ đồng) sụt giảm lần lượt 82% và 66% so với cùng kỳ. Công ty cho biết thanh khoản thị trường trong quý 4/2022 giảm mạnh đã tác động đến 2 hoạt động này.

Do đó, doanh thu hoạt động Công ty trong quý 4/2022 chỉ đạt 167.5 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động cũng sụt giảm ở mức tương tự (giảm 62%) xuống còn 56.9 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4/2022, Công ty báo lãi trước thuế 100.8 tỷ đồng (giảm 62%), sau khi trừ thuế, công ty lãi ròng 80.2 tỷ đồng (giảm 63%).

Cả năm 2022, doanh thu hoạt động Công ty đạt 905.6 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2021. Chi phí hoạt động Công ty tăng từ mức 506 tỷ đồng năm 2021 lên mức 732.7 tỷ đồng năm 2022, tương đương tăng 45%.

Trong đó, khoản lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gấp đôi lên mức 486.3 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tư vấn ở mức hơn 111 tỷ đồng, năm trước chỉ ghi nhận 4.1 tỷ đồng.

Kết năm, Công ty báo lãi ròng 75.9 tỷ đồng, giảm 82% so với năm 2021.

Kết quả kinh doanh Chứng khoán Everest quý 4/2022 và năm 2022
Đvt: Tỷ đồng

Tổng tài sản Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022 ở mức hơn 2.4 ngàn tỷ, giảm 24% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức hơn 1.8 ngàn tỷ, tăng 67% so với thời điểm đầu năm. Ngược lại, các khoản cho vay chỉ ở mức 243.6 tỷ, giảm đến 86% so với thời điểm đầu năm.

Cùng thời điểm trên, nợ phải trả của Công ty chiếm hơn 532 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản nợ vay ngắn hạn tăng 78% so với thời điểm đầu năm lên mức 213 tỷ đồng.

Kha Nguyễn

FILI