Lãi ròng 2022 của Bích Chi gấp đôi năm trước

Lãi ròng 2022 của Bích Chi gấp đôi năm trước

Trong năm 2022, doanh nghiệp bánh phồng tôm ghi nhận doanh thu thuần và doanh thu tài chính đều tăng mạnh, giúp lợi nhuận ròng gấp 2.02 lần năm trước, đạt hơn 109 tỷ đồng.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF), một trong những doanh nghiệp đầu ngành ở thị trường kinh doanh bánh phồng tôm nội địa và xuất khẩu, vừa công bố BCTC quý 4/2022 với lợi nhuận ròng giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 12 tỷ đồng.

Nguyên nhân do doanh thu bán hàng quý 4 giảm 1% còn gần 144 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính gấp 2.4 lần và nguyên liệu tăng 3%.

Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2022, Bích Chi đạt gần 698 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% so với năm trước; dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 59%, đạt hơn 192 tỷ đồng. Biên lãi gộp mở rộng từ 23.7% lên 27.5%.

Đồng thời, doanh thu tài chính tăng 72% so với năm trước, đạt hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi hơn 7 tỷ đồng và lãi từ chênh lệch tỷ giá gần 8 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và gấp 3.92 lần năm trước.

Kết quả kinh doanh qua các năm của BCF

Nhờ vậy, Bích Chi thu về lợi nhuận ròng năm 2022 hơn 109 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà Bích Chi đạt được trong 13 năm.

Năm 2022, Bích Chi lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 47% so với thực hiện năm 2021.

So với kế hoạch này, doanh nghiệp bánh phồng tôm đã vượt 16% chỉ tiêu doanh thu và 36% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Bích Chi đạt gần 453 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 51%, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho cùng tăng 11%. Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm hơn phân nửa, còn hơn 17 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với hơn 39 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm.

Khang Di

FILI