KBC: Quý 4 lỗ gần 500 tỷ đồng

KBC: Quý 4 lỗ gần 500 tỷ đồng

Trong bối cảnh doanh thu mảng kinh doanh cốt lõi xoay quanh bất động sản khu công nghiệp (KCN) sụt giảm đáng kể, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) báo doanh thu thuần 2022 thấp nhất trong 9 năm qua.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2022 của KBC đạt 957 tỷ đồng, giảm 77% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm hơn 78%, còn 665 tỷ đồng. Mặt khác, KBC không ghi nhận bất kỳ doanh thu nào từ hoạt động bán nhà xưởng trong năm qua.

Cơ cấu doanh thu của KBC trong năm 2022
Nguồn: KBC

Tuy nhiên, doanh thu tài chính đạt 338 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Đáng chú ý hơn là khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 2,199 tỷ đồng, trong đó hơn 1,997 tỷ đồng đến từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh liên quan trong vụ KBC tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Với thu nhập đột biến kể trên, KBC lãi ròng 1,547 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 41% so với năm trước. Dù vậy, so với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 4,500 tỷ đồng, Công ty chỉ mới thực hiện hơn 34% kế hoạch đề ra cho năm 2022.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2022 của KBC. Đvt: Tỷ đồng

Việc KBC không thực hiện được kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022 một phần đến từ kết quả không mấy khả quan của quý 4. Trong kỳ, doanh thu thuần của Công ty âm 331 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 1,169 tỷ đồng. Dù doanh thu tài chính tăng 77% nhưng sau khi trừ chi phí, KBC vẫn lỗ ròng 482 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 523 tỷ đồng).

Chuyện gì xảy ra với hoạt động kinh doanh KCN của KBC?

Dù doanh thu mảng kinh doanh KCN của KBC giảm mạnh trong năm 2022, thậm chí âm trong quý 4, nhưng theo giải trình của Công ty thì hoạt động thực tế lại khá tích cực. Cụ thể, trong năm 2022, Công ty đã ký cho thuê 107 ha đất KCN với tổng giá trị gần 3,540 tỷ đồng. Trong đó, tại KCN Quang Châu (Bắc Giang), tổng diện tích KCN đã ký cho thuê là 77.4 ha với trị giá 2,460 tỷ đồng.

Đặc biệt, KBC đã ký cho thuê 49.6 ha đất với dự án “Nhà máy công nghệ chính xác Fulian" cho nhà đầu tư Ingrasys (Singapore) Pte Ltd trực thuộc Foxconn của Đài Loan tại KCN Quang Châu, tổng giá trị hợp đồng trên 1,624 tỷ đồng. Đây là nhà đầu tư quốc tế lớn chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử cho Apple và sắp tới còn tiếp tục mở rộng dự án.

Tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, Công ty đã ký cho thuê 30 ha với giá trị 981 tỷ đồng. Tuy nhiên, do một số nhà đầu tư nước ngoài chưa được cấp Giấy phép đầu tư nên chưa kịp bàn giao trong năm 2022, do đó doanh thu bán hàng chuyển năm 2023 mới có thể ghi nhận. KBC cho biết tổng các hợp đồng kể trên có thể mang lại lợi nhuận gộp hơn 1,800 tỷ đồng cho Công ty trong năm 2023.

Về quỹ đất, tổng diện tích đất sẵn có mà KBC đang quản lý khoảng 6,700 ha KCN. Công ty đang tập trung tiến hành đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng và thu hút các nhà đầu tư.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của KBC tại thời điểm 31/12/2022 gần 35 ngàn tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 6% (lên hơn 12 ngàn tỷ đồng) nhưng tiền mặt giảm 17% (còn 2.2 ngàn tỷ đồng).

Về nợ, nợ phải trả của KBC tăng 18%, lên 17 ngàn tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay tăng 8%, lên hơn 7.6 ngàn tỷ đồng. Về cơ cấu nợ vay, tổng dư nợ trái phiếu của KBC tại thời điểm cuối năm gần 3.9 ngàn tỷ đồng, trong đó trái phiếu đến hạn trả là 2.9 ngàn tỷ đồng, còn lại trái phiếu dài hạn là 1 ngàn tỷ đồng.

Nguồn: KBC

Theo công bố, KBC đã vốn hóa chi phí đi vay tổng cộng 293.9 tỷ đồng trong năm 2022. Các khoản chi phí đi vay này liên quan đến khoản vay để đầu tư xây dựng phát triển KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, Khu đô thị Phúc Ninh, KCN và khu đô thị Tràng Duệ, Khu đô thị Tràng Cát và một số dự án khác.

Hà Lễ

FILI