Hậu COVID-19, Công viên nước Đầm Sen lãi gấp hơn 4 lần năm trước

Hậu COVID-19, Công viên nước Đầm Sen lãi gấp hơn 4 lần năm trước

Hưởng lợi từ việc dịch bệnh được kiểm soát, CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) công bố kết quả kinh doanh 2022 tiến vào đà phục hồi mạnh mẽ với doanh thu gấp 9 lần, lãi ròng gấp hơn 4 lần so với năm 2021.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của DSN

Cụ thể theo BCTC hợp nhất mới công bố, quý 4/2022 DSN đạt doanh thu 20.6 tỷ đồng – mức tăng phi mã khi cùng kỳ chỉ đạt 1 tỷ đồng. Dù giá vốn tăng mạnh lên 70%, Công ty vẫn báo lãi gộp 7.4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 6.7 tỷ đồng).

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ giảm 39%, còn 10.8 tỷ đồng. Các mảng chi phí cũng đều bật tăng mạnh như chi phí bán hàng (1.1 tỷ đồng, gấp gần 2.6 lần cùng kỳ), chi phí quản lý doanh nghiệp (3.7 tỷ đồng, tăng 86%). Lãi ròng của DSN do đó bị thu hẹp còn 8.7 tỷ đồng, chỉ cao hơn cùng kỳ 18%.

DSN cho biết, việc kinh doanh của Công ty đã phục hồi mạnh mẽ kể từ quý 2/2022, hưởng lợi nhờ tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt cũng như độ phủ vaccine mở rộng. Nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng cao, qua đó kéo theo lượng khách đến công viên gia tăng. Ngoài ra, việc cải thiện chất lượng dịch vụ, tích cực thực hiện các chương trình giải trí cũng hỗ trợ thu hút khách hàng.

Hưởng lợi từ việc kiểm soát được dịch bệnh, hoạt động kinh doanh năm 2022 của DSN phục hồi nhanh chóng

Xét cả năm 2022, DSN đã có một năm kinh doanh quật khởi trên mức nền thấp của năm trước. Cụ thể, doanh thu 2022 của DNS đạt 232 tỷ đồng, gấp 9.2 lần cùng kỳ; lãi trước và sau thuế đạt lần lượt gần 136 tỷ đồng và gần 108 tỷ đồng, gấp 3.7 lần và 3.4 lần năm 2021. Công ty cũng vượt mục tiêu đề ra cho cả năm 2022, lần lượt gấp 2.3 lần kế hoạch doanh thu và 3.6 lần mục tiêu lãi trước thuế.

Thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của DSN đạt 283 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Doanh nghiệp đang nắm giữ 90.5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương, cùng 163 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng. Phải thu ngắn hạn tăng 65%, lên 6.9 tỷ đồng, trong đó phần lớn là lãi tiền gửi có kỳ hạn phải thu (chiếm 5.7 tỷ đồng). Hàng tồn kho cuối kỳ tăng lên 1 tỷ đồng (đầu năm gần 651 triệu đồng).

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng mạnh lên gần 32 tỷ đồng (84%). Công ty không có dư nợ ngân hàng vào cuối kỳ.

Hồng Đức

FILI