GMC lần đầu tiên thua lỗ sau 19 năm

GMC lần đầu tiên thua lỗ sau 19 năm

Năm 2022, CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) lỗ ròng gần 66 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên doanh nghiệp này ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong 19 năm (kể từ 2004).

Trong quý 4/2022, doanh thu thuần của GMC giảm gần 249 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 94% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết nguyên nhân là do trong quý này lượng hàng tồn kho chưa được tiêu thụ. Đồng thời Công ty phải nhận đơn hàng gia công số lượng nhỏ nên năng suất thấp, giá cạnh tranh không đủ bù đắp chi phí nên kết quả kinh doanh quý 4/2022 ghi nhận khoản lỗ gần 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thu về lãi ròng gần 35 tỷ đồng.

Tổng kết cả năm 2022, GMC lỗ ròng gần 66 tỷ đồng. Theo giải trình, doanh thu năm 2022 giảm gần 773 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 73% so với năm 2021 là do từ giữa tháng 8/2022 Công ty phải tạm ngừng sản xuất ở một số nhà máy để khắc phục chất lượng nên hầu hết hàng sản xuất ra phải lưu kho, lượng hàng tồn kho chưa được tiêu thụ. Đồng thời Công ty nhận đơn hàng gia công số lượng nhỏ, năng suất thấp, giá cạnh tranh không đủ bù đắp chi phí nên kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ. Đây cũng là năm đầu tiên doanh nghiệp này ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong 19 năm qua.

Với mức lỗ nặng cả năm 2022, GMC chuyển từ lãi lũy kế hơn 233 tỷ đồng sang lỗ lũy kế hơn 584 triệu đồng.

Năm 2022, GIL đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4,000 tỷ đồng và lãi sau thuế 250 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 24% so với kết quả 2021. Với việc báo lỗ, Công ty đã không thể hoàn thành đề ra.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2022 ghi nhận hơn 549 tỷ đồng, giảm 34% so với đầu năm chủ yếu do Công ty không còn ghi nhận khoản phải thu gần 119 tỷ đồng đối với CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL) dẫn đến phải thu ngắn hạn giảm 85%, xuống còn 30 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho tại thời điểm này hơn 104 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm. Trong đó, thành phẩm chiếm đến 65% và gấp hơn 3 lần đầu năm.

Nợ phải trả giảm 34% so với đầu năm, còn hơn 82 tỷ đồng do phải trả người bán ngắn hạn giảm 71%, còn hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty ghi nhận mới dư nợ vay ngắn hạn gần 29 tỷ đồng.

Khang Di

FILI