Eximbank thu 3,709 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2022, vượt 48% kế hoạch

Eximbank thu 3,709 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2022, vượt 48% kế hoạch

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) thu được 3,709 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, gấp 3 lần năm trước nhờ tăng tất cả nguồn thu và giảm mạnh chi phí dự phòng.

Tính chung cả năm 2022, nguồn thu chính của Eximbank tăng 59% so với năm trước, thu được 5,592 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh như lãi từ dịch vụ tăng 19% (513 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 54% (606 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác tăng 69% (428 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 74%, thu được gần 3,813 tỷ đồng. Thêm vào đó, trong năm Eximbank chỉ dành ra gần 104 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 90%. Kết quả, Ngân hàng thu được hơn 3,709 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 3 lần năm trước.

So với kế hoạch 2,500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2022, Eximbank đã vượt kế hoạch đến 48%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2022 của EIB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản Eximbank tăng 12% so với đầu năm, lên mức 185,045 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 14% (130,505 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN tăng 64% (5,584 tỷ đồng). Tiền gửi khách hàng tăng 8%, đạt 148,614 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay tại thời điểm cuối năm cũng cải thiện hơn. Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2022 tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên mức 2,347 tỷ đồng. Có sự dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn và nghi ngờ sang nợ có khả năng mất vốn. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 1.96% đầu năm xuống còn 1.8%.

Chất lượng nợ vay của EIB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI