Em trai Chủ tịch HPX chỉ mua được hơn 150 ngàn cp trong số 10 triệu cp đăng ký

Em trai Chủ tịch HPX chỉ mua được hơn 150 ngàn cp trong số 10 triệu cp đăng ký

Ông Đỗ Quý Đường, em trai Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư An Phát (HOSE: HPX) - Đỗ Quý Hải, đã mua vào hơn 150 ngàn cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký.

Trước đó, ông Đường đăng ký mua 10 triệu cp HPX từ ngày 27/12/2022-24/01/2023 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nhưng thực tế, trong giai đoạn trên, ông Đường chỉ mua vào hơn 150,500 cp trong số 10 triệu cp đăng ký, theo phương thức khớp lệnh. Lý do đưa ra là giá thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Đường tăng lên hơn 674 ngàn cp, tương ứng tỷ lệ 0.22%.

Giá cổ phiếu HPX đi ngang từ đầu năm 2022 và bắt đầu giảm mạnh vào đầu tháng 11/2022. Phiên sáng 19/01/2023, giá cổ phiếu HPX về mức 5,100 đồng/cp, giảm 85% so với đầu năm 2022.

Giá cổ phiếu HPX từ đầu năm 2022

Kha Nguyễn

FILI