Chứng khoán phái sinh 30/01/2023: Gia tăng trong nghi ngờ

Chứng khoán phái sinh 30/01/2023: Gia tăng trong nghi ngờ

Các hợp đồng tương lai hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/01/2023. Basis hợp đồng VN30F2302 mở rộng so với phiên trước đó và đạt giá trị -3.65 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/01/2023. VN30F2302 (F2302) tăng 0.54%, đạt 1,127 điểm; VN30F2303 (F2303) tăng 0.55%, đạt 1,125.1 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.88%, đạt 1,111.6 điểm; hợp đồng VN30F2309 (F2309) giảm 3.55%, còn 1,106.1 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,130.65 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 27/01/2023, hợp đồng VN30F2302 hiện sắc xanh tăng ngay từ khi mở cửa. Tuy nhiên, phe Long không đủ mạnh để đẩy giá hợp đồng nới rộng thêm. Sự lạc quan yếu dần khi sang đến phiên chiều, đà tăng trước đó liên tục bị thu hẹp khi phe Short quay trở lại. Kết phiên, VN30F2302 chỉ còn tăng hơn 6 điểm.

Đồ thị intraday của VN30F2302 trong ngày 27/01/2023

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2302 mở rộng so với phiên trước đó và đạt giá trị -3.65 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2302VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 28.31% và 27.11% so với phiên ngày 19/01/2023.

Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên cuối tuần với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch đạt 751 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 30/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 27/01/2023, VN30-Index hình thành mẫu hình nến Spinning Top sau chuỗi tăng điểm trước đó cho thấy tâm lý giằng co đã quay trở lại..

Tuy nhiên, chỉ số tiếp tục bám vào đường Upper Band của Bollinger Bands và dải này đang bung nén mạnh nên xu hướng tăng sẽ còn tiếp tục.

Khối lượng giao dịch tiếp tục nằm trên mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch rất lạc quan.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 30/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2303, GB05F2306 và GB05F2309 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI