Chứng khoán phái sinh 30/01-03/02/2023: Tâm lý lạc quan tiếp diễn?

Chứng khoán phái sinh 30/01-03/02/2023: Tâm lý lạc quan tiếp diễn?

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 19/01/2023. Basis hợp đồng VN30F2301 đảo chiều so với phiên trước đó và còn giá trị -0.92 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 19/01/2023. VN30F2301 (F2301) tăng 0.33%, đạt 1,121 điểm; VN30F2302 (F2302) tăng 0.33%, đạt 1,121 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.7%, đạt 1,118.9 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.66%, đạt 1,101.9 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,121.92 điểm.

Trong tuần qua (16-19/01/2023), hợp đồng VN30F2301 tiếp tục có tuần giao dịch khởi sắc. Bên Long đẩy mạnh vị thế của mình giúp F2301 có mức tăng hơn 50 điểm khi kết tuần.

Đồ thị intraday của VN30F2301 trong giai đoạn 16-19/01/2023

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, hợp đồng VN30F2301 đảo chiều so với phiên trước đó và còn giá trị -0.92 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2301VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 11.57% và 11.14% so với phiên ngày 18/01/2023. Tính chung cả tuần, khối lượng và giá trị giao dịch lần lượt giảm 18.37% và 21.12% so với tuần trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên cuối tuần với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch đạt 1,807 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch tuần của thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 19/01/2023, VN30-Index tiếp tục tăng điểm cho thấy triển vọng ngắn đang lạc quan hơn.

Chỉ số tiếp tục bám vào đường Upper Band của Bollinger Bands và dải này đang bung nén mạnh nên xu hướng tăng sẽ còn tiếp tục.

Khối lượng giao dịch nằm trên mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch rất lạc quan.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2303, GB05F2306 và GB05F2309 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI