Chủ sân golf Hoàng Gia có năm báo lỗ thứ 12 liên tiếp dù đã điều chỉnh giá dịch vụ

Chủ sân golf Hoàng Gia có năm báo lỗ thứ 12 liên tiếp dù đã điều chỉnh giá dịch vụ

Trong năm 2022, dù cả doanh thu thuần và doanh thu tài chính đều được cải thiện nhưng chủ sân golf Hoàng Gia - CTCP Đầu tư PV - Inconess (UPCoM: RGC) vẫn tiếp tục báo lỗ.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2022 của RGC đạt 111 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước. Trong đó, doanh thu của Công ty chủ yếu vẫn đến từ mảng dịch vụ golf tại sân golf Hoàng Gia. Mặt khác,trong năm 2022, Công ty đã tăng nhẹ  giá dịch vụ golf, nhà hàng, bán hàng proshop, nhờ đó doanh thu được cải thiện đáng kể.

Sau khi trừ đi giá vốn, RGC lãi gộp gần 12 tỷ đồng trong năm 2022, trong khi năm 2021 lỗ hơn 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí phát sinh trong kỳ của Công ty cũng tăng theo đà tăng của doanh thu khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều lần lượt tăng 22% và 14%.

Hệ quả, dù doanh thu được cải thiện nhưng RGC vẫn lỗ sau thuế 2 tỷ đồng trong năm 2022. Như vậy, theo thông tin đã công bố, RGC vẫn chưa năm nào có lãi kể từ năm 2011 đến nay.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2022 của RGC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinace

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của RGC tại thời điểm 31/12/2022 tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tăng 27%, lên gần 35 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng 20%, lên gần 720 tỷ đồng do Công ty góp thêm vốn vào dự án sân golf giai đoạn 2 (đạt hơn 410 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm).

Về nợ, Công ty tiếp tục không sử dụng nợ vay. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả lại tăng 19%, lên 696 tỷ đồng. Nguyên nhân là do khoản phải trả dài hạn khác tăng 26%, lên gần 579 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI