BFC hoàn thành kế hoạch năm dù lãi ròng giảm 35%

BFC hoàn thành kế hoạch năm dù lãi ròng giảm 35%

CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022. Đúng như kết quả ước đạt trước đó, lợi nhuận quý 4 lẫn cả năm của Công ty đều đi lùi so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của BFC

Doanh thu quý 4 của BFC gần như đi ngang khi chỉ tăng 1%, lên hơn 1.89 ngàn tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn, lên hơn 1.7 ngàn tỷ đồng (6%). Sau khi khấu trừ, lãi gộp của BFC còn 167 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ 2021.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 4 tăng mạnh lên 5.3 tỷ đồng - gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Tuy vậy, đa phần chi phí cũng tăng mạnh, như chi phí tài chính gấp 2 lần (lên 48 tỷ đồng); chi phí bán hàng tăng 92% (lên 56 tỷ đồng). Dù chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21% còn 45 tỷ đồng, BFC vẫn phải báo lãi ròng giảm tới 80%, còn 16.4 tỷ đồng.

Lợi nhuận của BFC đi lùi đáng kể trong năm 2022

Lũy kế cả năm, dù doanh thu tăng 11%, đạt gần 8.58 ngàn tỷ đồng, nhưng lãi ròng của Doanh nghiệp vẫn đi lùi 35%, còn 142.7 tỷ đồng. Dẫu vậy, so với kế hoạch đặt ra từ ĐHĐCĐ 2022, Công ty vẫn hoàn thành vượt chỉ tiêu, lần lượt hơn 33% và 17.5% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Kết quả này gần tương đồng với những con số ước đạt do BFC công bố trước đó.

Tại nghị quyết công bố ngày 13/01/2023, HĐQT BFC thông qua kế hoạch sản xuất năm 2023. Trong đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ hơn 585 ngàn tấn (riêng quý 1 hơn 93 ngàn tấn); tổng doanh thu 7.48 ngàn tỷ đồng (quý 1 hơn 1.35 ngàn tỷ đồng); lãi trước thuế hợp nhất 220 tỷ đồng (quý 1 là 20.4 tỷ đồng).

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của BFC gần 4.3 ngàn tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Lượng tiền mặt nắm giữ hơn 539 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm. Phải thu ngắn hạn cũng gấp hơn 2 lần, lên 565 tỷ đồng, trong đó đa phần là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Hàng tồn kho giảm nhẹ, còn 2.3 ngàn tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn đạt 2.9 ngàn tỷ đồng, tăng 18%. Các khoản vay ngắn hạn ghi nhận hơn 2 ngàn tỷ đồng, gồm các khoản vay từ nhiều ngân hàng thương mại - nhiều nhất là từ Vietinbank Ninh Bình (520 tỷ đồng). Nợ dài hạn giảm gần 50%, còn 23 tỷ đồng.

Hồng Đức

FILI