Bất động sản gặp khó, HAR lỗ ròng hơn 44 tỷ đồng

Bất động sản gặp khó, HAR lỗ ròng hơn 44 tỷ đồng

Năm 2022, CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR) lỗ ròng hơn 44 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi ròng hơn 36 tỷ đồng.

Trong quý 4/2022, doanh thu thuần của HAR giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 6 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận gộp giảm 31%, đạt gần 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động tài chính lỗ gần 47 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 31 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính tăng cao, gấp 27.1 lần cùng kỳ, lên hơn 47 tỷ đồng, khi Công ty không còn được hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính và phát sinh hơn 44 tỷ đồng chi phí tài chính khác cũng như không còn được nhận gần 32 tỷ đồng cổ tức như năm trước. Do đó, HAR lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng.

Theo giải trình của HAR, trong năm 2022, trước bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều biến động và thử thách, Công ty đã quyết định tái cơ cấu các khoản đầu tư để tạo nguồn vốn chuyển hướng kinh doanh sang bất động sản công nghiệp. Trên cơ sở đó, Công ty đã thoái vốn tại CTCP Khu du lịch Đảo San Hô và thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh Khu khách sạn Boutique dẫn đến khoản lỗ phát sinh trong quý 4/2022.

Tổng kết năm 2022, HAR lỗ hơn 44 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi ròng hơn 36 tỷ đồng.

Năm 2022, HAR đặt kế hoạch doanh thu đạt 100 tỷ đồng, tăng gần 26% so với kết quả năm 2021. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế chỉ ở mức 20 tỷ đồng và 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 45% và 55% so với năm trước. Dù vậy, Công ty vẫn không hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của HAR giảm 11% so với đầu năm, còn hơn 1,120 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn hơn 229 tỷ đồng, gấp 6.2 lần đầu năm.

Ở chiều ngược lại, bất động sản đầu tư gần 277 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 414 tỷ đồng, lần lượt giảm 32% và 34% so với đầu năm.

Nợ phải trả chủ yếu là nợ vay ngắn hạn gần 81 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần đầu năm.

Khang Di

FILI