ABBank: Lãi trước thuế năm 2022 đạt hơn 1,702 tỷ đồng, giảm 13%

ABBank: Lãi trước thuế năm 2022 đạt hơn 1,702 tỷ đồng, giảm 13%

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2022 hơn 1,702 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước.

Năm 2022, nguồn thu chính của ABBank tăng 22% so với năm trước, thu được 3,735 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi lại sụt giảm như lãi từ dịch vụ giảm 34% (còn 232 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 53% (còn 193 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hoạt động khác thu về khoản lãi hơn 415 tỷ đồng, tăng 62%.

Chi phí hoạt động chỉ tăng 8%, lên gần 2,043 tỷ đồng. Trong năm, ABBank trích ra gần 777 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, do đó Ngân hàng chỉ thu về hơn 1,702 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 13% so với năm trước.

So với kế hoạch 3,079 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, ABBank chỉ thực hiện được 55% mục tiêu.

ABBank lý giải do ảnh hưởng lạm phát, nhiều khoản chi phí phát sinh tăng so với 2021 và kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, năm qua hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ gặp khó khăn do mặt bằng lãi suất tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động gây ảnh hưởng bất lợi, đến cuối năm ABBank thực hiện kết chuyển số dư tài khoản kinh doanh ngoại tệ bảo đảm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như điều chỉnh danh mục đầu tư đã tác động đến lợi nhuận cả năm. Cũng vì lẽ đó, năm 2022, ABBank chưa đạt kỳ vọng so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của ABB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ABBank tăng 8% so với đầu năm, lên mức 130,161 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 19% (82,010 tỷ đồng), trong khi tiền gửi khách hàng tăng đến 24% (84,124 tỷ đồng).

Việc kiểm soát nợ xấu trong năm 2022 cũng là một thử thách lớn trước thực trạng khó khăn chung của nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp, tuy nhiên ABBank đã trích lập dự phòng cho các khoản vay.

Tổng nợ xấu tính đến cuối năm 2022 gần 2.366 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 2.34% đầu năm lên 2.88%.

Chất lượng nợ vay của ABB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Chỉ số an toàn vốn (CAR) cũng vẫn được đảm bảo ở mức 11.6%. Năm 2022, ABBank cũng đã hoàn thành việc tất toán mua lại toàn bộ số trái phiếu VAMC.

Hàn Đông

FILI