Tự doanh 23/12: Mua ròng hơn 437 tỷ đồng

Tự doanh 23/12: Mua ròng hơn 437 tỷ đồng

Phiên 23/12, khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng hơn 437 tỷ đồng. Trong đó, EIB là mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất, với 223 tỷ đồng. KDC xếp thứ 2 với hơn 150 tỷ đồng. Chiều ngược lại, ILS là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị giao dịch 17.6 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 23/12
Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 23/12

Hồng Đức

FILI