Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát AGM rút đơn từ nhiệm

Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát AGM rút đơn từ nhiệm

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HOSE: AGM) đã nhận được đơn xin rút đơn từ nhiệm, tiếp tục nhiệm vụ Thành viên HĐQT của ông Hồ Đăng Dân và Thành viên Ban Kiểm soát của ông Dương Thanh Bình.

Trong đơn, ông Hồ Đăng Dân và ông Dương Thanh Bình cho biết sau khi thu xếp công việc cá nhân, cùng có mong muốn tiếp tục cống hiến cho AGM, nên xin rút lại Đơn từ nhiệm đã gửi ngày 22/11/2022 để tiếp tục làm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát AGM.

HĐQT AGM đã họp thống nhất ông Hồ Đăng Dân rút lại đơn từ nhiệm và tiếp tục làm nhiệm vụ Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát AGM cũng đã họp thống nhất ông Dương Thanh Bình rút lại đơn từ nhiệm và tiếp tục làm nhiệm vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

Theo đó, HĐQT Công ty sẽ tiến hành thủ tục điều chỉnh tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát trong tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 29/12/2022, đồng thời sẽ báo cáo nội dung này tại đại hội.

Sắp tới, AGM sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và dự tính trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2023; dừng thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 15/03; kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn; kế hoạch xử lý các gói trái phiếu đã phát hành của AGM; miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. Ngoài ra, AGM sẽ trình thông qua việc dừng sử dụng tài sản của AGM nhằm bảo đảm cho lô trái phiếu của CTCP VKC Holdings (HNXVKC) phát hành.

Trước đó, AGM đã có thông báo gửi tới HNX và trái chủ về việc không đủ khả năng thanh toán lãi đến hạn kỳ 3 của gói trái phiếu AGMH2223001. Công ty cho biết do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty không đủ khả năng thanh toán khoản lãi đến hạn kỳ 3 của gói trái phiếu AGMH2223001 (kỳ trả lãi từ ngày 14/09-14/12/2022).

AGM đã phát hành gói trái phiếu AGMH2223001 với tổng giá trị tối đa 300 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu với giá trị mua lại gần 90 tỷ đồng. Trong thư gửi trái chủ, AGM cho biết tình hình sản xuất kinh doanh đang bị đình trệ và gặp nhiều khó khăn từ tháng 4/2022 sau sự kiện ông Đỗ Thành Nhân.

Về vụ Louis Holdings, ngày 16/12, AGM có thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố tám bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán. Trong số các bị can mới có ông Vũ Ngọc Long, hiện là Thành viên HĐQT AGM. Tuy nhiên, vị này đã có Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vào ngày 09/12. Bên cạnh vai trò tại AGM, ông Vũ Ngọc Long còn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Louis Holdings từ tháng 4/2022, thay ông Đỗ Thành Nhân.

Đông Tư

FILI