DHG đặt mục tiêu lãi trước thuế 2023 đạt 1,130 tỷ đồng

DHG đặt mục tiêu lãi trước thuế 2023 đạt 1,130 tỷ đồng

Chưa có kết quả kinh doanh năm 2022, CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) đã khẩn trương lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2023.

Theo đó, DHG dự kiến năm 2023 sẽ đạt 5,000 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,130 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, DHG đạt 3,346 tỷ đồng doanh thu thuần và 752 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 15% và 24% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, DHG đặt mục tiêu đạt 4,220 tỷ đồng doanh thu thuần và 853 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với kế hoạch đề ra, DHG thực hiện được 79% chỉ tiêu doanh thu và 98% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2022, DHG dự kiến doanh thu thuần tăng 18% và lợi nhuận trước thuế tăng 32% trong năm 2023.

Khang Di

FILI