Cổ tức tuần 05-09/12: Có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả bằng tiền mặt

Cổ tức tuần 05-09/12: Có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả bằng tiền mặt

Trong tuần từ 05 - 09/12/2022, có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ thực hiện cao nhất là 25% (cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 2,500 đồng).

*Lịch sự kiện

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 05-09/12/2022

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt cao nhất trong tuần tới là CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH). Với hơn 75 triệu cp đang lưu hành cùng tỷ lệ thực hiện 25%, ước tính MSH cần chi khoảng gần 188 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/12, dự tính thực hiện vào 23/12/2022.

Trước đó, ngày 08/06, MSH đã phát hành xong 25 triệu cp trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cp được nhận thêm 1 cp mới). Nguồn thực hiện tối đa 250 tỷ đồng, là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2021.

Doanh nghiệp sẽ trả cổ tức cao thứ 2 là CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC), với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 1,500 đồng). Trên thị trường, TBC đang có 63.5 triệu cp đang lưu hành, nên ước tính Doanh nghiệp cần chi hơn 95 tỷ đồng để hoàn tất việc chi trả. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/12, dự tính thực hiện vào 30/12/2022.

Cũng trong tuần tới, có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu là HHP, LSS, LDG, AGGTDP. Trong đó CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP) sẽ chi trả với tỷ lệ cao nhất là 12% (cổ đông sở hữu 100 cp nhận được 12 cp mới). Với hơn 60 triệu cp đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm khoảng 7.2 triệu cp để trả cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/12.

Hồng Đức

FILI