Chứng khoán phái sinh Ngày 02/12/2022: Áp lực bán trở lại

Chứng khoán phái sinh Ngày 02/12/2022: Áp lực bán trở lại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 01/12/2022. Basis hợp đồng VN30F2212 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị -13.64 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 01/12/2022. VN30F2212 (F2212) tăng 0.11%, đạt 1,029 điểm; VN30F2301 (F2301) tăng 0.25%, đạt 1,028 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.11%, đạt 1,021 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.29%, đạt 1,020 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,042.64 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 01/12/2022, F2212 duy trì sắc xanh tích cực trong suốt phiên sáng. Tuy nhiên sang đến phiên chiều, lực bán trở lại và đà tăng liên tục bị thu hẹp cho đến kết phiên. Hợp đồng F2212 đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ 1.1 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2212

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2212 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị -13.64 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2212VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 2.95% và 5.4% so với phiên ngày 30/11/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2212 tăng 2.29% với 412,958 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2301 đạt 1,038 hợp đồng, giảm 29.91% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 01/12/2022 đạt 919 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 01/12/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 01/12/2022, VN30-Index hình thành mẫu hình nến Dark Cloud Cover và chấm dứt chuỗi tăng trước đó cho thấy điều chỉnh có thể quay trở lại.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao và nằm trên mức trung bình 20 ngày chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch rất sôi động.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến vào vùng quá mua (overbought) nên khả năng rung lắc có thể tăng lên.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 02/12/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2212, GB05F2303 và GB05F2306 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI