BII có Tổng Giám đốc mới

BII có Tổng Giám đốc mới

Ngày 08/12 vừa qua, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX: BII) đã có sự thay đổi đáng chú ý trong bộ máy điều hành, cụ thể là nhân sự ở vị trí Tổng Giám đốc.

Trong ngày 08/12, ông Lữ Trọng Kiên nộp đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc BII với lý do điều kiện công tác cá nhân, ông không thể đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc hiện tại.

Cùng ngày, HĐQT BII đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Kiên, đồng thời bổ nhiệm ông Dương Hùng Biện vào chức danh Tổng Giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/12/2022.

Bên cạnh đó, HĐQT BII cũng thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại CTCP Louis Mega Tower - công ty con của BII của ông Kiên. Thay vào đó, HĐQT BII bổ nhiệm ông Hà Phương Bắc vào 2 chức danh này tại CTCP Louis Mega Tower.

Cả ông Dương Hùng Biện và ông Hà Phương Bắc đều đang là Thành viên HĐQT BII. Đây là 2 trong 5 thành viên HĐQT vừa được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 3 tổ chức ngày 12/09 vừa qua.

Ông Dương Hùng Biện sinh năm 1974. Bên cạnh các chức vụ tại BII, ông còn đồng thời là Chủ tịch HĐQT tại CTCP Tập đoàn Á Đông và CTCP Tư vấn Á Đông và Giám đốc tại 2 công ty khác là Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng nội thất Bách Khoa và Công ty TNHH Vệ sỹ Bạch Hổ. Ông Biện hiện không nắm bất kỳ cổ phần nào tại BII.

Với việc ông Lữ Trọng Kiên từ nhiệm khỏi các vị trí, HĐQT BII cũng thông qua thay đổi người công bố thông tin từ ông Lữ Trọng Kiên thành ông Ngô Hữu Nghĩa - Chủ tịch HĐQT hiện tại của Công ty.

Ông Ngô Hữu Nghĩa không sở hữu bất kỳ cổ phiếu BII nào. Ông sinh năm 1977, hiện đang đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vanxa Reit và Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Phú Lộc.

Hà Lễ

FILI