Agribank có Tổng Giám đốc mới

Agribank có Tổng Giám đốc mới

Sau gần 23 năm gắn bó với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), ông Phạm Toàn Vượng đã chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng kể từ ngày 01/12/2022.

Tân Tổng Giám đốc Agribank - ông Phạm Toàn Vượng. Ảnh: Agribank

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Agribank.

Tân Tổng Giám đốc Agribank sinh năm 1976 là Thạc sĩ kinh tế. Ông gắn bó với Agribank từ năm 1999 và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Agribank từ năm 2015. Ông Vượng được giao phụ trách Ban điều hành Agribank kể từ ngày 01/10 thay ông Tiết Văn Thành.

Cùng với đó, NHNN cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương - Phó Tổng Giám đốc Agribank, ông Lê Xuân Trung - Phó Tổng Giám đốc Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank.

Đồng thời điều động, bổ nhiệm bà Từ Thị Kim Thanh - Phó Chánh Văn phòng NHNN giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank; bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Agribank.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Tại Hội nghị công bố các quyết định nhân sự, Phó Thống đốc thường trực NHNN - ông Đào Minh Tú giao Agribank hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh doanh năm nay, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, thực hiện quy trình tăng vốn điều lệ và tiếp tục lộ trình cổ phần hóa...

Khang Di

FILI