Yuanta Việt Nam: VNM ETF loại THD, FTSE ETF loại PLX?

Yuanta Việt Nam: VNM ETF loại THD, FTSE ETF loại PLX?

Dự phóng về đợt review quý 4/2022, Yuanta Việt Nam dự báo VNM ETF và FTSE ETF sẽ mua mạnh nhất ở cổ phiếu HPG (2.6 triệu cp), SSI (1.3 triệu cp), VRE (1.3 triệu cp) và VND (1.1 triệu cp). Ở chiều bán, PLX bị bán nhiều nhất với 2.7 triệu cp, THD bị bán 1.9 triệu cp, VHMVNM bị bán hơn 600 ngàn cp.

Quỹ Van Eck Market Vector Vietnam ETF (VNM ETF)

Dựa trên dữ liệu ngày 17/11, Yuanta Việt Nam dự báo trong lần review quý 4/2022, VNM ETF sẽ loại THD vì không đáp ứng yêu cầu thanh khoản, trong khi sẽ không thêm cổ phiếu mới.

Cụ thể, Yuanta dự báo VNM ETF sẽ bán ra gần 1.9 triệu cp THD, gần 1 triệu cp VHM, trong khi mua ròng ở hầu hết cổ phiếu còn lại, mạnh nhất là HPG (1.7 triệu cp) và SSI (1 triệu cp).

Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF (FTSE ETF)

Dựa trên dữ liệu ngày 17/11, Yuanta Việt Nam dự báo FTSE ETF sẽ loại PLX vì không đáp ứng tiêu chí freefloat, nhưng sẽ không thêm mới trong đợt review quý 4.

Theo đó, Công ty chứng khoán này dự báo FTSE ETF sẽ bán tổng cộng 2.7 triệu cp PLX, gần 700 ngàn cp VIC, trong khi mua mạnh nhất ở HPG, VHMSSI.

Xét chung lượng giao dịch cả 2 quỹ này, Yuanta Việt Nam dự báo hai quỹ sẽ mua mạnh nhất ở cổ phiếu HPG (2.6 triệu cp), SSI (1.3 triệu cp), VRE (1.3 triệu cp) và VND (1.1 triệu cp). Ở chiều bán, PLX bị bán nhiều nhất với 2.7 triệu cp, THD bị bán 1.9 triệu cp, VHMVNM bị bán hơn 600 ngàn cp.

Nguồn: Yuanta Việt Nam

Vũ Hạo

FILI