Tự doanh 21/11: Bán ròng hơn 21 tỷ đồng

Tự doanh 21/11: Bán ròng hơn 21 tỷ đồng

Phiên 21/11, tự doanh công ty chứng khoán bán ròng hơn 21 tỷ đồng, với những mã bị bán mạnh nhất là TCB (18.4 tỷ đồng), VNM (14.3 tỷ đồng), MSN (13.4 tỷ đồng), VIC (13 tỷ đồng). Tuy nhiên ở chiều ngược lại, có một cổ phiếu được mua ròng tới gần 111 tỷ đồng là HJS.

Top 10 cổ phiếu được tự doanh mua ròng nhiều nhất phiên 21/11
Top 10 cổ phiếu được tự doanh bán ròng nhiều nhất phiên 21/11

Hồng Đức

FILI