FRT có lãi ròng 9 tháng gấp 2.7 lần, doanh thu chuỗi Long Châu gấp 2.6 lần

FRT có lãi ròng 9 tháng gấp 2.7 lần, doanh thu chuỗi Long Châu gấp 2.6 lần

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT), chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục đóng góp lớn vào doanh thu Công ty.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng 2022 của FRT

Cụ thể, doanh thu quý 3 của FRT đạt 7.7 ngàn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Giá vốn cũng tăng mạnh 52%, lên 6.5 ngàn tỷ đồng. Sau khấu trừ, Công ty lãi gộp gần 1.2 ngàn tỷ đồng, tăng 72%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm nhẹ 14%, còn 45 tỷ đồng, trong khi hầu hết chi phí bật tăng mạnh, đặc biệt chi phí bán hàng gần gấp đôi cùng kỳ (lên hơn 865 tỷ đồng). Chi phí tài chính tăng 66% lên 63.4 tỷ đồng, đa số là chi phí lãi vay (60.5 tỷ đồng, tăng 64%).

Cùng với khoản lợi nhuận khác gần 3 tỷ đồng (tăng 59%), Công ty lãi ròng hơn 84 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Nguồn: FRT

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hơn 21.7 ngàn tỷ đồng - tăng 55%. Lãi trước, sau thuế và lãi ròng lần lượt đạt 369 tỷ đồng, 301 tỷ đồng và gần 296 tỷ đồng, đều gấp khoảng 2.7-2.8 lần cùng kỳ. Kết quả này tương ứng với hơn 80% kế hoạch doanh thu, nhưng mới chỉ thực hiện hơn 51% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu online 9 tháng đầu năm đạt 3,958 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất.

Doanh thu online của FRT
Nguồn: FRT

Chuỗi nhà thuốc Long Châu (FRT nắm 85.07% cổ phần tính đến 30/09/2022) tiếp tục đạt kết quả tốt. Trong quý 3, Long Châu có doanh thu gấp 2.1 lần cùng kỳ, đồng thời mở thêm 492 cửa hàng mới. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 6.5 ngàn tỷ đồng, gấp 2.6 lần cùng kỳ, đóng góp 30% vào doanh thu hợp nhất của Công ty. Thời điểm cuối tháng 9/2022, Long Châu đang sở hữu 800 nhà thuốc trên cả nước, mở mới 400 điểm bán so với đầu năm, hoàn thành kế hoạch mở mới của cả năm.

Chuỗi FPT Shop thời điểm cuối tháng 09/2022 có 745 cửa hàng, tăng 98 cửa hàng so với đầu năm, cũng hoàn thành kế hoạch mở mới của cả năm. Chuỗi FPT Shop chiếm 70% cơ cấu doanh thu của FRT. Trong đó, mảng doanh thu từ laptop trong 9 tháng đạt gần 3.6 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, quý 3/2021 là thời điểm doanh thu của FRT tăng trưởng mạnh vì nhu cầu laptop tăng đột biến do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Doanh thu theo chuỗi của FRT

Nguồn: FRT

Về tình hình quý 4, FRT cho rằng nền kinh tế cũng như thị trường tài chính đang bước vào giai đoạn “mùa đông”, mang đến nhiều rủi ro khó lường từ lạm phát, lãi suất cho đến biến động tỷ giá. Điều này dẫn đến dự đoán gia tăng về chi phí, làm giảm sức mua.

Hồng Đức

FILI