Bình Phước có 798 dự án thu hồi đất năm 2022

Bình Phước có 798 dự án thu hồi đất năm 2022

Trong năm 2022, toàn tỉnh Bình Phước có 798 dự án thu hồi đất, với tổng diện tích trên 22.5 ngàn ha, theo Báo Bình Phước.

Số liệu trên được được đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến đoàn công tác HĐND tỉnh Bình Phước tại buổi làm việc về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, chiều 16/11.

Trong số 798 dự án thu hồi đất, có 653 dự án với tổng gần 19.5 ngàn ha đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021; 145 dự án mới phát sinh cần thu hồi đất với diện tích trên 3 ngàn ha.

Đến thời điểm hiện tại, các huyện, thị xã, thành phố đã thu hồi 75 dự án; đang triển khai thực hiện 266 dự án và 457 dự án chưa thực hiện. Danh mục dự án thu hồi đất trong năm 2023 có 493 dự án, trong đó có 386 dự án chuyển tiếp và 107 dự án mới…

Thu Minh

FILI