Thép Vicasa ghi nhận quý lỗ nặng nhất từ năm 2009

Thép Vicasa ghi nhận quý lỗ nặng nhất từ năm 2009

Bối cảnh ngành thép bất lợi khiến CTCP Thép Vicasa - Vnsteel (HOSEVCA) lỗ nặng trong quý 3/2022.

Giai đoạn từ tháng 7-9/2022, Thép Vicasa ghi nhận doanh thu thuần hơn 477 tỷ đồng và lỗ gộp 9.9 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ và giá thép đồng loạt giảm là nguyên nhân dẫn tới kết quả ảm đạm này.

Trong kỳ, nhiều khoản chi phí tăng mạnh, với chi phí tài chính tăng 44%, chi phí bán hàng hàng tăng 108%.

Kết quả là doanh nghiệp thép trực thuộc Vnsteel ghi nhận lỗ ròng 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ nặng nhất của Thép Vicasa kể từ năm 2009.

Kết quả kinh doanh của VCA trong quý 3/2022

Kết quả ảm đạm của quý 3 khiến Thép Vicasa lỗ ròng 13 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ lãi 42 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9/2022, doanh nghiệp này nắm giữ 377 tỷ đồng hàng tồn kho, cao hơn mức 353 tỷ đồng đầu năm. Khoản dự phòng giảm trừ hàng tồn kho cuối quý 3 là 3.2 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, Thép Vicasa đang vay tài chính ngắn hạn hơn 244 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng nguồn vốn tại cuối tháng 9.

Vũ Hạo

FILI