Nhân viên ngân hàng nào làm việc năng suất nhất trong nửa đầu năm 2022?

Nhân viên ngân hàng nào làm việc năng suất nhất trong nửa đầu năm 2022?

6 tháng đầu năm, các ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy năng suất làm việc của nhân viên ngân hàng cũng tăng.

Nhân viên VPBank vẫn làm việc năng suất nhất

Dữ liệu từ VietstockFinance ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm, chỉ có 5/26 ngân hàng báo giảm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro gồm KLB (-43%), NVB (-29%), OCB (-25%), MSB (-5%) và BAB (-1%). Các ngân hàng còn lại tăng trưởng với tốc độ bình quân 38% so với cùng kỳ năm trước; tăng cao nhất là EIB (gấp 2.2 lần), SGB (gấp 2.1 lần).

Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối, BID là ngân hàng thu được lợi nhuận thuần cao nhất trong nửa đầu năm với 24,856 tỷ đồng, dù chỉ tăng 5%, kế đến là VCB (22,381 tỷ đồng) và CTG (21,918 tỷ đồng), sau đó mới đến các ngân hàng TMCP là VPB (19,426 tỷ đồng), MBB (15,397 tỷ đồng).

Nguồn: VietstockFinance (Đvt: Triệu đồng/tháng)

Dù lợi nhuận thuần xếp sau các ngân hàng quốc doanh, nhân viên VPBank vẫn giữ vững vị trí nhân viên ngân hàng làm việc năng suất nhất khi đem về 304 triệu đồng/người/tháng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Vị trí thứ hai thuộc về nhân viên TCB khi mỗi người đem về 204 triệu đồng/người/tháng, tăng 14%. Kế đến là nhân viên của VCB (172 triệu đồng/người/tháng), MBB (163 triệu đồng/người/tháng) và BID (152 triệu đồng/người/tháng).

Lợi nhuận trước thuế tiếp tục tăng cao

Trong nửa đầu năm, chỉ có 3/26 ngân hàng báo lãi trước thuế giảm so với cùng kỳ, các ngân hàng còn lại tăng trưởng với tỷ lệ bình quân 41%. Trong đó, EIB có lợi nhuận trước thuế tăng trưởng cao nhất (gấp 3.4 lần) khi thu về 1,903 tỷ đồng.

Tuy nhiên, VCB vẫn là ngân hàng thu về lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng (17,373 tỷ đồng) trong hệ thống. Kế đến là ngân hàng mẹ VPBank (15,191 tỷ đồng), TCB (14,106 tỷ đồng) và MBB (11,896 tỷ đồng).

Nguồn: VietstockFinance

Dù vậy, xét từ góc độ lợi nhuận trước thuế, mỗi nhân viên VPBank vẫn làm việc năng suất nhất khi đem về 238 triệu đồng/người/tháng. Kế đến là TCB (196 triệu đồng/người/tháng), VCB (133 triệu đồng/người/tháng) và ACB (127 triệu đồng/người/tháng)…

Nhân viên của các ngân hàng đem về trên 100 triệu đồng/người/tháng gồm HDB, MSB, SHB, MBB

Nguồn: VietstockFinance (Đvt: Triệu đồng/tháng)
So sánh hiệu quả làm việc tại các ngân hàng trong nửa đầu năm 2022 (Đvt: Tỷ đồng)
Nguồn: VietstockFinance

Cát Lam

FILI