HNG giải thể một công ty con có vốn 100 tỷ đồng

HNG giải thể một công ty con có vốn 100 tỷ đồng

HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) đã thông qua nghị quyết về việc giải thể công ty con do HNG nắm giữ 100% vốn là Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai.

Lý do giải thể được HNG đưa ra là hoạt động kinh doanh của công ty này không hiệu quả và HNG muốn thay đổi chiến lược kinh doanh mới.

Theo thông tin được công bố, tính đến thời điểm này, Công ty XNK Hoàng Anh Gia Lai không còn bất cứ khoản nợ và/ hoặc nghĩa vụ với các hợp đồng đã được ký kết/ đang thực hiện như bảo hiểm xã hội, thuế và các khoản nợ khác.

Kể từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực, Công ty XNK Hoàng Anh Gia Lai không được huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào, và/ hoặc ký kết hợp đồng mới, ngoại trừ hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

Sau khi công ty con thanh toán hết tất cả khoản nợ và chi phí giải thể, toàn bộ tài sản còn lại (nếu có) sẽ thuộc về HNG.

Theo đó, HNG sẽ chịu trách nhiệm liên đới thanh toán nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp, quyền lợi của người lao động chưa giải quyết (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp như không chính xác, trung thực với hồ sơ giải thể được nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 năm.

HĐQT HNG thống nhất ủy quyền ông Nguyễn Hoàng Phi - Phó Tổng Giám đốc HNG và cũng là người đại diện pháp luật của Công ty XNK Hoàng Anh Gia Lai - ký tên trên các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện giải thể công ty con theo quy định pháp luật.

Công ty XNK Hoàng Anh Gia Lai được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 2/2013. Theo nội dung trong giấy đăng ký hoạt động, XNK Hoàng Anh Gia Lai có trụ sở tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, hoạt động chính trong lĩnh vực thương mại.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022, HNG sở hữu 100% vốn của XNK Hoàng Anh Gia Lai, với giá gốc đầu tư 100 tỷ đồng, trong đó HNG cũng trích lập dự phòng 100 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào công ty con này.

Khang Di

FILI