VNG báo lỗ ròng quý 2 gần 260 tỷ đồng, rót thêm gần 700 tỷ vào ZaloPay

VNG báo lỗ ròng quý 2 gần 260 tỷ đồng, rót thêm gần 700 tỷ vào ZaloPay

CTCP VNG (OTC: Vinagame) có nửa đầu năm đạt kết quả không mấy tích cực. Trong khi doanh thu gần như đi ngang, các khoản chi phí bật tăng khiến doanh nghiệp lỗ ròng tới 258 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 310 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, Vinagame đạt doanh thu hơn 2 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng 14% (lên hơn 1.11 ngàn tỷ đồng) kéo lãi gộp Công ty giảm xuống còn gần 885 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 16%.

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của Vinagame

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 39%, còn 44.3 tỷ đồng. Các chi phí đều tăng, bao gồm chi phí tài chính (tăng 29%, lên 7.5 tỷ đồng), chi phí bán hàng (tăng 38%, lên 746 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 41%, lên 354 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Công ty ghi nhận thêm khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết, tăng từ 6.1 tỷ đồng lên 47.3 tỷ đồng, và lỗ khác 6.2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 8.7 tỷ đồng). Các hạng mục chi phí tăng mạnh khiến Công ty lỗ ròng 258 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 312 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Vinagame đạt gần 3.67 ngàn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và lỗ ròng gần 274 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ 2022, Vinagame đặt mục tiêu gần 10.2 ngàn tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 311 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 36% kế hoạch doanh thu, nhưng lỗ gần đạt mức đặt ra theo kế hoạch chỉ trong 6 tháng.

Theo BCTC riêng, tới cuối quý 2/2022, Vinagame ghi nhận giá trị đầu tư vào CTCP Zion - đơn vị sở hữu ZaloPay - hơn 2.5 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 680 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ sở hữu tăng từ 60% lên 65.57%. Đồng thời, Công ty tăng trích lập dự phòng thêm hơn 500 tỷ đồng cho khoản đầu tư dài hạn này.

Vinagame đầu tư thêm và tăng trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tại Zion
 
Nguồn: Vinagame

Bên cạnh đó, Công ty có khoản đầu tư hơn 510 tỷ đồng vào Tiki Global. Khoản đầu tư rót vốn vào Tiki bắt đầu từ ngày 02/02/2016 với tỷ lệ sở hữu 38%. Tuy nhiên, ở thời điểm cuối tháng 6/2022, khoản đầu tư này lỗ lũy kế hơn 510 tỷ đồng, trong khi Vinagame chỉ còn sở hữu 15.2% cổ phần tại đây.

Danh mục đầu tư công ty liên doanh - liên kết của Vinagame cuối tháng 6/2022
Nguồn: Vinagame

Thời điểm cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của VNG giảm còn hơn 8.8 ngàn tỷ đồng (-4.5% so với đầu năm). Tiền mặt và các khoản tương đương giảm 16%, còn hơn 2.05 ngàn tỷ đồng, chiếm 23% cơ cấu tài sản. Giá trị hàng tồn kho giảm gần 33%, còn hơn 79.5 tỷ đồng. Tàì sản dài hạn tăng mạnh 72%, đạt hơn 3.37 ngàn tỷ đồng, phần lớn đến từ mảng đầu tư vào công ty liên kết gấp 4.6 lần đầu năm, đạt hơn 1.3 ngàn tỷ đồng.

Tới ngày 28/06, Vinagame công bố đăng ký thay đổi thông tin cổ đông ngoại, trong đó số lượng cổ đông nước ngoài của Công ty tăng từ 13 lên 15 cổ đông với tổng tỷ lệ nắm giữ là 47.5% cổ phần.

Hồng Đức

FILI